”Tillsammans skapar vi den bästa vården”

Drygt 300 deltagare samlades under två intensiva dagar när Diagnostikforum tog plats på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm 8-9 oktober. Temat för2018 var ”Tillsammans skapar vi den bästa vården” och förutom riktade block mot laboratoriemedicin och klinisk fysiologi fokuserade stora delar av programmet på biomedicinska analytikers roll i vården idag och i framtiden.

Diagnostikforum fokuserade på biomedicinska analytikers roll idag och i framtiden

Över 300 deltagare, närmare 40 programpunkter och 50 namn i föreläsarlistan kräver noggranna förberedelser och många har jobbat hårt bakom kulisserna för att få allt att funka. Karin Bouma och Andreas Malmgren har, förutom att föreläsa och moderera, jobbat med klinisk fysiologi-blocket i programmet.

– Vår ambition var att programinnehållet skulle spegla hela klinisk fysiologi-området. Det vill säga klinisk fysiologi, nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi vilka alla är områden där en biomedicinsk analytiker med vår inriktning kan arbeta. Föreläsarna representerade de olika inriktningarna och utgångspunkten var att biomedicinska analytiker skulle ges möjlighet att föreläsa, berättar Andreas Malmgren.

Andreas Malmgren, klinisk lärare och doktorand inom klinisk medicin med inriktning klinisk fysiologi, Lunds universitet

Karin Bouma berättar om arbetet med programmet, som började med att hon fick frågan från projektgruppen för Diagnostikforum under våren.

– Eftersom jag brinner för vårt yrke och området klinisk fysiologi så kunde jag inte säga nej. Formen för programmet och temat ”tillsammans skapar vi den bästa vården” var redan på plats, så mitt jobb var att hitta innehåll som passade. Att enas om innehåll var absolut inget problem och Andreas kontakter ute i landet och mina kontakter i Stockholm kompletterade varandra.

Karin Bouma, biträdande programdirektor för BMA-programmet på Karolinska Institutet.

POSITIV RESPONS

Karin Bouma berättar att den respons hon tagit del av varit positiv, och att hon tycker det är viktigt med ett eget klinisk fysiologiprogram under konferensen. Både hon och Andreas hade hoppats på bättre uppslutning från deltagare med klinisk fysiologi-inriktning.

– Det är någonting cheferna behöver bli bättre på, att passa på att låta yrkesverksamma biomedicinska analytiker medverka vid sådana här forum. Det finns så lite för oss biomedicinska analytiker och det här var ett ypperligt tillfälle både att förkovra sig och nätverka med andra biomedicinska analytiker, säger Karin Bouma.

– Här får vi också ställa oss frågan hur vi på bästa sätt marknadsför Diagnostikforum framöver då detta är en fantastisk möjlighet för biomedicinska analytiker att mötas. Här ges man möjlighet att ta del av andras forskning och förbättringsarbeten eller så kan man presentera sitt eget, säger Andreas Malmgren.

Läs mer

Studentforum: Ledarskap och kommunikation för framtidens biomedicinska analytiker

Laboratoriet har pratat med Sophia Godau, biomedicinsk analytikerstudent på termin fem (i Sundsvall) och ordförande i Vårdförbundet student. Sophia Godau var deltagare på det internationella studentforumet under IFBLS i Florens tidigare i höst, och höll själv i programpunkten Studentforum under Diagnostikforum 2018.

Du tog med dig temat ledarskap och kommunikation från IFBLS till Diagnostikforum. Varför är det en viktig fråga?

– Det är en viktig fråga eftersom vi studenter är de som väldigt snart kommer vara framtidens hälso- och sjukvård, framtidens biomedicinska analytiker. Det är otroligt viktigt att vi studenter inser att vi är framtiden och att bollen inte bara ligger hos de som redan varit yrkesverksamma under lång tid. Vi kan bidra med nya perspektiv och idéer och vi har en annan och ny syn på världen, sociala medier och kommunikation. Ledarskap och kommunikation hänger ihop mycket för mig, speciellt i det här fallet. Vi kan inte förvänta oss att leda framtidens sjukvård och vår profession om vi inte kommunicerar vad vi gör, vilket faktiskt är en av de stora frågorna som diskuterades på IFBLS också. Nämligen hur vi gör vår profession mer synlig och hur vi ska kommunicera vad vi gör. Jag valde att ta med mig temat till Diagnostikforum, dels för att jag ville att studenterna här hemma skulle få ta del av vad vi diskuterade på IFBLS och dels för att det är ett otroligt viktigt ämne att diskutera. För att kunna leda vår profession framåt, kommunicera vårt ansikte utåt och för att förbättra hälso- och sjukvården.

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig tillbaka till lärosätena?

– Jag försökte utforma Studentforum interaktivt, alltså att deltagarna själva fick diskutera, brainstorma och dela sina idéer med varandra. Jag hoppas att deltagarna kände sig inspirerade att föra förslagen vidare till sina lärosäten. Men framför allt hoppas jag att de tog åt sig av min föreläsning om ledarskap och kommunikation, att de förstår vikten av deras engagemang och att de har kraften att påverka lärosätena direkt. I slutändan är det trots allt engagemang och motivation som behövs för att driva vissa frågor. Jag hoppas att de känner motivation efter Studentforum, men också att de inte står helt själva i detta.

Vilka frågor diskuterades mest bland de studenter du träffade under Diagnostikforum?

– Jag uppfattade att specialistutbildning och kompetensutveckling är de största frågorna hos studenter just nu. Biomedicinsk analytikerstudenter ser för tillfället inte utvecklingsmöjligheter inom det yrket de har valt vilket är otroligt tråkigt att höra. Jag kan dock inte göra annat än hålla med, jag känner likadant själv. Vi måste få studenterna att känna att denna profession är attraktiv i längden. Vi måste ge möjligheter att gå specialistutbildningar, fördjupa sin kompetens och skapa fler utvecklingsmöjligheter. Detta påverkar nämligen en annan fråga som jag upplever att många samtal handlar om bland studenterna, nämligen lönen. En bättre löneutveckling möjliggörs genom specialistutbildningar.

Är Diagnostikforum ett relevant forum för studenter?

– Det är otroligt relevant! Många intressanta föreläsningar för det första, som var relevanta och givande även för studenter. Det är ett utmärkt tillfälle att nätverka, träffa verksamhetschefer och människor som jobbar med professionsfrågor. Det är också ett bra tillfälle att lära känna varandra, tillsammans är vi en starkare kraft för att påverka. Jag hade dock velat se att Studentforum fick mer tid i programmet. Åtminstone en halv dag, för det kändes som att det behövdes mer tid för att diskutera frågorna som togs upp. Det förutsätter dock också att fler studenter deltar, förhoppningsvis kommer intresset bli större de kommande åren!

Sophia Godau, som nyligen valdes till ordförande för Vårdförbundet student
Läs mer