nr 1_2016Laboratoriet_2

Medlemstidningen Laboratoriet ges ut av yrkesorganisationen för biomedicinska analytiker, IBL, och är Sveriges största inom laboratoriediagnostik. Med en annons i Laboratoriet når du landets biomedicinska analytiker som har huvudansvaret för det tekniska arbetet på medicinska laboratorier.

Majoriteten av medlemmarna arbetar på sjukhuslaboratorier, men många finns också inom veterinärmedicin, läkemedelsindustri och på universitet och högskolor. Bland Laboratoriets läsare finns också chefer inom laboratoriemedicin och klinisk fysiologi samt framtidens biomedicinska analytiker, de som studerar. Laboratoriet täcker samtliga discipliner inom laboratoriediagnostik – klinisk kemi/ hematologi, transfusionsmedicin, mikrobiologi, histopatologi/cytologi, fysiologi, molekylärbiologi/genetik och immunologi.

Kontakta oss på laboratoriet@ibl-inst.se om du är intresserad av att annonsera i Laboratoriet eller har frågor om annonsering.

Vi förbehåller oss rätten att inte publicera annonser som strider mot IBL:s intressen, till exempel konkurrerande kursverksamhet.

Utgivningsplan & annonsprislista 2018

Laboratoriet Rate Card 2018