08 juni 2020 Klinisk fysiologi

Tyck till om innehållet i kommande kurs inom nuklearmedicin

Sektionen för klinisk fysiologi planerar för en kurs inom nuklearmedicin i höst. Vad vill du ska ingå i kursen?

Hör av dig med dina förslag

Vi vill alltid att vårt kursinnehåll ska motsvara behoven ute i verksamheterna. Därför vänder vi oss till biomedicinska analytiker som jobbar inom nuklearmedicin för att få in synpunkter innan vi sätter ihop kursen.

Här av er med era förslag till Andreas Malmgren på:

kliniskfysiologi.ibl@gmail.com