Uppsatstävling för biomedicinska analytikerstudenter

For att uppmärksamma biomedicinska analytikerstudenter utlyser IBL:s Vetenskapliga råd en tävling för studentuppsatser på kandidatnivå.

Varje lärosäte som utbildar biomedicinska analytiker kan sända in ett tävlingsbidrag till IBL, så klart i samråd med författaren. Vetenskapliga rådet kommer att utse en vinnare – bästa kandidatuppsats 2018. Studenten som skrivit den vinnande uppsatsen vinner ett års medlemskap i IBL, ett presentkort på Akademibokhandeln värt 1 000 kr och en IBL-goodiebag!

Sista dagen för att skicka in tävlande bidrag är 1 juli 2018. Vinnande bidrag kommer att presenteras på IBL:s hemsida och i Laboratoriet under hösten 2018.
IBL:s vetenskapliga råds beslut om bästa kandidatuppsats går inte att överklaga.

Bidragen skickas in till kansli@ibl-inst.se