Utbilda dig till biomedicinsk analytiker

Programmet finns i hela landet

För att bli biomedicinsk analytiker läser man tre år på högskolan (180 hp). Biomedicinsk analytikerprogrammet finns på elva olika orter, från Umeå i norr till Malmö i söder. Efter grundutbildningen finns möjlighet att vidareutbilda sig och ta magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen.

Laboratoriemedicin och klinisk fysiologi

Under utbildningen kan man inrikta sig på antingen laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi. Kortfattat kan man säga att laboratoriemedicin handlar om att analysera prover (till exempel blodprover och vävnadsprover) medan klinisk fysiologi innebär mera patientnära undersökningar (till exempel EKG och ultraljud).

var_vill_du