Min viktiga profession

Jennifer Arnqvist

Att utbildas till och jobba som biomedicinsk analytiker är väldigt komplext. Man har en grundförståelse för kemiska processer som sker i biologiskt material och utnyttjar det för att kunna utföra analyser och för att få fram ett svar på eventuella avvikelser från det normala. 

Bara den meningen kan vara svår att förstå. Vad gör egentligen en biomedicinsk analytiker? Varför är det en så viktig profession?

Om jag skulle beskriva allt från blodgivning, blodgruppering, analyser på urin, faeces, blod, plasma, bakterieodling från var som helst från kroppen, antibiotikaresistensbestämning, serologiska undersökningar, virusanalyser, genetiska analyser på kromosom- och DNA-nivå, cytologiska bedömningar, histopatologiskt arbete, immunologiska analyser, hematologiska analyser, stamcellsundersökningar, HLA-matchningar, EKG- och EGG-utredningar, njurfunktionstester, ultraljudsundersökningar på hjärta och kärl och mycket mer skulle texten bli 180hp lång, det vill säga 3 års heltidsstudier på universitet .

Experter och specialister

Det jag vill belysa är att det finns så mycket kunskap bland alla oss biomedicinska analytiker. Många av oss är experter och specialister inom det område vi jobbar i. Vi fungerar i dagens sjukvård som en självklar diagnostisk partner, vi jobbar väldigt noggrant och nära med andra professioner och då främst läkare. Vi ser sammanhanget kliniskt och kan med en analytisk blick hitta eventuella felkällor i processen snabbt för att ge ett kvalitetssäkert svar. Vi har en viktig roll och en extrem häftig kompetens.

Vi måste visa vår viktiga roll

Den kompetensen måste vi vårda och våga visa upp. Vi har en viktig roll som vi bör visa upp för allmänheten, visa upp för kollegor inom andra professioner och för arbetsgivare och politiker. Vi måste tillsammans påtala biomedicinska analytikers roll för alla andra. För vi vet att utan biomedicinska analytiker stannar vården.

Jennifer Arnqvist
Leg. biomedicinsk analytiker
Styrelseledamot IBL

 

Läs mer om 15 april – internationella biomedicinska analytikerdagen