International Federation of Biomedical Laboratory Science, IFBLS är världsorganisationen för biomedicinska analytiker. IFBLS arbetar med frågor som rör vår profession; utbildning, etiska koder, säkerställa kvalitetsnivån inom laboratoriemedicin, nätverksskapande mellan länder och
individer. IFBLS är även accepterad som Non Governmental Organisation
(NGO) inom WHO.

Organisationen grundades 1954 i Schweiz under namnet The International Association of Medical Laboratory Technologists (IAMLT) och bytte namn 2002 till IFBLS.

IFBLS:s medlemmar består av professionella organisationer från 35 medlemsländer som tillsammans har 165 000 medlemmar. Som medlem i IBL är man automatiskt medlem i IFBLS. Medlemsavgiften till IFBLS baseras på det antal medlemmar varje land har i sin nationella organisation. Styrelsen består av åtta personer och väljs vid IFBLS:s världskongress som hålls vartannat år. Sverige har arrangerat kongressen två gånger (1986 och 2004).  

Ett viktigt område är den yrkesetiska kod som fastställdes vid kongressen i Nairobi 2010 och som översatts till svenska och distribuerats till alla IBL:s medlemmar under hösten 2011.

Nästa världskongress är den 33:a  i ordningen och kommer i år att hållas i Florens, Italien, 22 – 26 september 2018. Mer info hittar du på: http://www.ifbls.org/index.php/en/

ifbls