Vem är årets bästa studenthandledare?

Nominera till Årets studenthandledare 2018 senast 15 december

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig del av utbildningen till biomedicinsk analytiker. IBL vill uppmärksamma dem som introducerar – och inspirerar – studenter till de verksamhetsområden som väntar i arbetslivet.

Du som är student och medlem i IBL kan nominera en eller flera av dina VFU-handledare.

Kriterier

Den nominerade ska vara biomedicinsk analytiker och yrkesverksam medlem av IBL (det är inte tillåtet att nominera sig själv). Nomineringen får omfatta max 250 ord och ska bestå av en förklaring till varför just den nominerade förtjänar titeln Årets studenthandledare. Den ska åtföljas av uppgifter om vem den nominerade är samt vem/vilka som nominerat och kontaktuppgifter till dessa. Den som nominerar ska vara medlem i IBL och ha studerat under nomineringsåret.

Skicka din nominering till kansli@ibl-inst.se