Som biomedicinsk analytiker har du många möjligheter till vidareutbildning.
Här har vi listat ett antal utbildningar på avancerad nivå (som kan leda till magister- eller masterexamen) du är behörig till som biomedicinsk analytiker.
Tipsa oss gärna om utbildningar som borde vara med i listan på laboratoriet@ibl-inst.se.

Göteborgs universitet

Masterprogram i folkhälsovetenskap, Hälsoekonomi
Magister- eller masterprogram i Evidensbasering: praktik, teori, kontext
Masterprogram i affärsskapande och entreprenörsskap inom biomedicin
Masterprogram i global hälsa
Magisterprogram i mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien
Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap
Flödescytometri och masspektrometri inom laboratoriediagnostik, 7.5 hp
Histopatologisk visualiseringsmetodik för ljusmikroskopi, 7.5 hp

Högskolan Kristianstad

Masterprogram integrerad hälsovetenskap

Högskolan i Halmstad

Magisterprogram i biomedicin – inriktning fysisk träning och prestation

Magisterprogram i Nordisk välfärd

Jönköping university

Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Master/magister i gerontologi

Karolinska Institutet

Magister i diagnostisk cytologi

Magister i global hälsa

Masterprogrammet i bioentreprenörskap

Masterprogrammet i toxikologi

Masterprogrammet i biomedicin

Linköpings universitet

Experimental and medical biosciences, master´s programme

Biomedicinsk laboratorievetenskap, avancerad nivå

Linnéuniversitetet

Masterprogram i eHälsa

eHälsa för biomedicinska analytiker, 7.5 hp

Lunds universitetet

Masterprogram i biomedicin

Masterprogram i molekylärbiologi, medicinsk biologi

Masterprogram i molekylärbiologi, molekylär genetik och bioteknik

Malmö Universitet

Biomedical Surface Science masters programme

Kardiovaskulär ultraljudsdiagnostik på avancerad nivå, 30 hp

Mittuniversitetet

Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling

Umeå universitet

Masterprogram i biomedicin

Uppsala Universitet

Svenska masterprogram:
Masterprogram i avancerad medicinsk avbildning

Masterprogram i folkhälsa

Internationella masterprogram*:

Biomedicin

Forensisk vetenskap

Global hälsa

Infektionsbiologi

Innovativ medicin

Medicinsk forskning

Medicinsk nuklidteknik

Molekylär medicin

*till vissa program kan kompletteringar behövas för att uppnå specifika behörigheter.

Örebro universitet

Masterprogram – metoder inom medicinsk diagnostik, bild- och funktionsdiagnostik

Masterprogram – metoder inom medicinsk diagnostik, klinisk laboratoriemedicin

Masterprogram – experimentell medicin

Masterprogram – Idrott med inriktning fysiologi och medicin