31 mars 2020 Föreningsnyheter, handledare, Nytt från Laboratoriet, studentnytt

”Positiv, drivande och alltid motiverande”

Susanne Olsson är Årets studenthandledare 2019

20200401_105208

IBL vill uppmärksamma den som introducerar studenter till deras stundande arbetsliv under den verksamhetsförlagda utbildningen. Därför utses sedan några år Årets studenthandledare, där studenterna själv får nominera någon som de tycker förtjänar utmärkelsen. IBL:s styrelse enades om nomineringen från Annika Chan och Fatemah Merhi som läser sista året på biomedicinsk analytikerprogrammet vid Malmö universitet. De båda studenterna nominerade sin handledare som tog emot dem på klinisk fysiologi och nuklearmedicin på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Susanne Olsson, du är Årets studenthandledare 2019, grattis!

–Tack! Vilken överraskning.

Visste du att du var nominerad?

– Nej, jag visste inte att det var någon som nominerat mig till ert pris. Jag blev nominerad av en annan student till Vårdförbundets handledarpris förra året, så först blev jag lite konfunderad.

Susanne Olsson berättar att arbetet med att ta emot studenter alltid har prioriterats på hennes arbetsplats på Bild och funktion, klinisk fysiologi och nuklearmedicin i Lund.

– Vi är två biomedicinska analytiker som har uppdraget att vara kliniska lärare på 50% var och så har det varit i många år. Det uppskattar vi väldigt mycket, just för att då har vi tid och utrymme för daglig reflektion och mycket annat.

Sin handledarstil har hon slipat fram genom att gå handledarutbildningar och genom att ta del av olika handledardagar som hon beskriver som bra tillfällen för att utbyta erfarenheter. Handledarrollen har inte förändrats nämnvärt under de dryga 20 åren som gått sedan hon själv tog examen.

– Nej, men kanske genom att antalet studenter hos oss ökat markant. Det är väldigt positivt, vi behöver fler duktiga kollegor. I framtiden kanske vi på arbetsplatserna måste prioritera att ta hand om våra duktiga studenter i ännu högre grad, det måste avsättas tid för att ge en bra och lärorik miljö för dem. Det är viktigt för att de efter avslutad VFU ska känna sig trygga och redo för sina framtida utmaningar.

Susannes Olssons uppmaning till den som funderar på att bli handledare är att inte tveka utan göra slag i saken.

– Det är otroligt stimulerande och utvecklande att få arbeta med handledning. Jag lär mig dagligen nya saker, tack vare alla studenters frågor.

Susanne Olsson om nomineringen

Vi bryter ner nomineringen från Annika Chan och Fatima Merhi i delar och låter årets pristagare kommentera dem var och en.

Du är ”oerhört positiv, drivande och alltid motiverade”

– Jag försöker alltid att vara positiv och tänka positiva tankar, jag är nog sådan som människa. Jag tycker att det är viktigt för att skapa en positiv atmosfär och försöka tänka på att det du fokuserar på, det förstärker du.

Du är ”mer som en kompis än en handledare, som man verkligen kan prata med utan att känna sig obekväm”

– Det gör mig glad att mina studenter upplever det så. Det är mycket viktigt för mig att studenterna känner sig välkomna och trygga, för att skapa en bra lärandemiljö.

Du ”lär ut på ett bra sätt och ger dig inte förrän man verkligen förstår”

– Jag går mycket efter att försöka finna personen på den nivån som de befinner sig, för att citera Sören Kierkegard. Jag måste hitta deras nivå, för att sedan kunna gå vidare. För mig är det viktigt att inte förminska personen jag har framför mig.

Du ”ställer varför-frågor, så att studenterna får reflektera och diskutera”

– Reflektionens värde är en av sakerna jag har lärt mig på handledarutbildningarna. Att en oreflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet, för då lär man sig saker utan att veta varför. Det gläder mig att de uppskattar alla mina ”varför”.