20 oktober 2020 Nytt från Laboratoriet

Pensionärspanelen om lärdomar

Biomedicinsk analytikerkåren har flera år av stora pensionsavgångar framför sig. Förutom arbetskraft
och kompetens blir arbetsplatserna av med många års viktig erfarenhet. I Pensionärspanelen
tar vi vara på den erfarenheten och får pensionerade biomedicinska analytikers perspektiv på saker.
Den här gången frågar vi vilka lärdomar som finns att dra av den pågående pandemin.

Vilka lärdomar kan vi dra av coronapandemin?

”Jag tycker att man allmänt tar för lätt på analysarbetet och vårt kvalitetsarbete för säkra analyssvar”

Susanne disputerade 1994 och har även varit med om att bygga upp biomedicinsk
analytikerutbildningen vid Linnéuniversitetet.

Susanne Widell. 74 år, Rockneby

– Att laboratorierna måste vara mer förberedda. Dessutom ska de som utför test för antikroppar vara utbildade legitimerade biomedicinska analytiker! Nu verkar det som det ploppat upp flera företag med antikroppstester där personerna som utför dessa inte har immunologisk kunskap om hur viktigt det är att analysera rätt. Dessutom bör vår yrkesgrupps kunskap synas mer, jag tycker att man allmänt tar för lätt på analysarbetet och vårt kvalitetsarbete för säkra analyssvar.

 

 

 


”Upprepade försök att sprida rädsla hos människor även från välutbildade och experter som borde veta bättre. Hur kan kunskap användas så felaktigt?”

Petra har jobbat som bland annat  studierektor på Hälsohögskolan och laboratoriedirektör i Region Jönköpings län.

Petra Lindberg, 68 år, Jönköping

– Vi har ännu en gång sett hur sjukvårdens medarbetare kan ställa om på ett häpnadsväckande sätt när det verkligen gäller. Osjälviskt och med stor lojalitet har man gjort sitt yttersta för att rädda liv och lindra lidande, i en omfattning som ingen kunde ana när vi gick in i 2020. Imponerande! Jag tror alla fått insikt om hur viktigt det är att satsa på sjukvårdens medarbetare, och jag hoppas det inte bara belönas med ett erkännande utan också med rejäl betalning.

Vad jag upplevde när HIV var nytt på 1990-talet har än en gång upprepats under pandemin genom domedagsprofeternas ohämmade övertoner om hur utvecklingen kommer att bli. Upprepade försök att sprida rädsla hos människor även från välutbildade och experter som borde veta bättre. Hur kan kunskap användas så felaktigt? Tur att vi haft ett kunnigt, samlat och eftertänksamt team på Folkhälsomyndigheten som lett oss i rätt riktning.

Härligt att se och höra professor, och biomedicinsk analytiker, Matti Sällberg, i både radio och TV vid upprepade tillfällen. Inte bara som expert inom vaccintillverkning utan även generellt om virologi och covid-19. Det får ses som ett rejält kliv framåt för biomedicinska analytiker som en ”äkta” profession. Bara att fortsätta i den riktningen. Sällan har provtagning, tester och analyser varit i var mans/kvinnas mun som nu. Många har blivit medvetna om biomedicinska analytikers betydelse och värde i vårdkedjan. Att det ska till något så sorgligt som en pandemi för att det ska hända.

 


”Hade vi haft färre smittade och avlidna om laboratorierna snabbt kunnat ställa om?”

Agneta gick i pension 2019 efter många år som biträdande verksamhetschef på laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro.. Hon var ordförande för IBL 2014-2019.

Agneta Colliander, 66 år, Örebro

– Att det är viktigt att säkra kompetensförsörjningen. Det måste finnas tillräckligt med personal för att både klara vardagen och att ställa om vid oförutsedda händelser. Det går inte att ha en personalstyrka anpassad bara till när allt flyter som det ska. Vad händer vid stora strömavbrott eller om vattnet blir otjänligt? Om hela datasystem hackas eller kraschar, finns det då resurser för att snabbt kunna ställa om till manuella metoder?

Med både generalistutbildade biomedicinska analytiker och specialistutbildade i tillräcklig omfattning ska man kunna ställa om, men kan vi det i dag? Det räcker inte med teknisk utrustning, vi måste ha ett inbyggt säkerhetstänk och ständigt kvalitetssäkra. Något som den biomedicinska analytikern behärskar och som därför är en självklar medarbetare inom både klinik och forskning. En stor miss under pandemin har varit bristen på testning vilket förklaras av otillräcklig kapacitet på laboratorierna.

Hade vi haft färre smittade och avlidna om laboratorierna snabbare kunnat ställa om? Det behövs också mycket bättre samarbete mellan regionerna och nationell styrning som tar över vid kriser och katastrofer.

Fler frågor till pensionärspanelen