25 september 2016 studentnytt

Albin Norman är vinnaren av IBL:s uppsatstävling 2016

För att uppmärksamma biomedicinska analytikerstudenter utlyste IBL:s Vetenskapliga råd i våras en tävling för studentuppsatser på kandidatnivå. Varje lärosäte som utbildar biomedicinska analytiker hade chans att sända in ett tävlingsbidrag och bland dem valde juryn en vinnare – Albin Norman vid Uppsala universitet.

Grattis Albin, du vann IBL:s uppsatstävling på kandidatnivå!

Albin Norman

– Tack så mycket! Jag visste att jag var nominerad men jag känner mig lite överväldigad nu.

Berätta lite om ditt examensarbete

– Jag har studerat två stycken gener som är kopplade till ärftliga hudsjukdomar och undersökt co-lokalisation av dessa genom plasmidtransfektion till HeLAoch HaCaT-celler.

I nomineringsmotiveringen står det bland annat att ditt examensarbete var laborativt utmanande. På vilket sätt?

– Det var mycket fokus på den laborativa delen och jag arbetade med många olika metoder. Det tog lång tid innan jag började få resultat, så på det sättet var det en utmaning.

Hur ser dina planer ut framöver?

– Jag har precis börjat jobba på Klinisk patologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala och planerar att vara kvar där ett tag. Vi får se vad som händer i framtiden, då kanske jag jobbar med en forskargrupp.

IBL:s vetenskapliga råds motivering

”Arbetet är välstrukturerat och skrivet på ett vetenskapligt sätt. Det är balanserat och beskriver tydligt de metoder som har använts och de fynd som har erhållits. Metoddelen ligger i fokus även i diskussionen och framhäver på ett tydligt sätt en biomedicinsk analytikers kompetensområde. Flera av examensarbeten var bra skrivna och det var en jämn bedömning, men detta arbete ansåg vi vara lite bättre.”

Abstract

Co-localization of CYP4F22 and CERS3 in HeLa and HEKn cells could point towards metabolic pathway interactions

Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Biomedicinska analytikerprogrammet, Examensarbete 15 hp

Abstract

The skin is the largest organ in the body. Its function is to protect the body from potential harm and to maintain homeostasis. The epidermis is the outermost layer of the skin. Stratum corneum is the outermost layer of the epidermis, composed of corneocytes and surrounding lipids. The lipids are produced by different enzymes that all play a role in the formation and function of the skin permeability barrier. Mutations in genes coding for these enzymes can lead to barrier dysfunction and could cause autosomal recessive congenital ichthyosis (ARCI). Nine genes have been identified as ARCI-causative and two of them are CYP4F22 and CERS3.

The purpose of this project was to study co-localization of CYP4F22 with CERS3 and also mutated CYP4F22 enzymes, by transfecting plasmids into HeLa and HaCaT cells and performing PLA on HEKn cells. Co-localization could indicate potential interactions and by studying these more in the future, novel treatment strategies can be developed for ARCI patients.

Transfection attempts showed a low transfection grade of wild type genes in both HeLa and HaCaT cells. Tendencies towards co-localization was seen in both cell types and some HeLa cells showed strong correlation after image analysis. Transfection of mutated genes failed, unfortunately. PLA showed co-localization in normal keratinocytes. The obtained results indicated a co-localization, but results need to be confirmed by immunoprecipitation and immunoblotting in the future.