AML – Benmärg

stp-blaster-x60
stp-blaster-x100
stp-oversikt-x10
stp-blaster-normoblaster-bast-x100

Man född -46

Ökad cellhalt

Pronormoblaster 0% (0,5-2)

Normoblaster 7% (10-23)

Blaster 87,0 %* (0,5-2,5)

Promyelocyter 0% (2-6)

Myelocyter 0% (10-20)

Metamyelocyt, stav och seg 1% (33-48)

Lymfocyter 2% (7-25)

Monocyter 3% (0-2)

Plasmaceller 0% (0-2)

Megakaryocyter Inga funna

Trombocyter Sparsamt

* Vissa blaster är svåra att skilja från

unga monocyter