26 september 2018 Nytt från Laboratoriet

Anne Lindgren Berndt vald till president i IFBLS

anneb

På världskongressens sista dag valdes som väntat IBL:s representant Anne Lindgren Berndt till president i IFBLS (International Federation of Biomedical Laboratory Science). Väntat eftersom hon verkat som president elect* sedan 2016, och efter beslut i generalförsamlingen blev det officiellt. Nu väntar två år som president, och hon tar över ämbetet efter Marie Nora Roald från Norge.

Att få samarbeta med just Marie Nora Roald var en av orsakerna till att hon accepterade nomineringen till president elect för två år sedan.

– Jag visste att Marie skulle bli vald till President, och jag såg att hon och jag gemensamt skulle kunna flytta fram positionerna tillsammans med resten av styrelsen. Jag har känt Marie länge, och vi har samarbetat i olika frågor, så jag vet hur drivande hon är. Hon har initierat många bra förändringar under sin tid som president. Allt är inte slutfört så jag har en otrolig förmån i att få fortsätta det arbetet och säkerställa att det blir långsiktigt.

Bättre samarbete med WHO

Anne Lindgren Berndt är till vardags förbundsombudsman hos Vårdförbundet, där hon jobbar med frågor som för biomedicinska analytiker. Hon behöver ingen betänketid för att välja ut det viktigaste IFBLS åstadkommit under hennes första två år i presidiet.

– Samarbetet med Världshälsoorganisationen (WHO) ligger på en helt annan nivå än för bara några år sedan. Vi har fått en ny en ny kontaktperson på WHO, Adriana Velazquez Berume, som har förstått vad vi biomedicinska analytiker faktiskt fyller för roll i vården. Hon är själv biomedical engineer (ungefär medicinsk-teknisk ingenjör), så hon förstår sig på de här professionerna som inte alltid är så patientnära. Hon är väldigt inbjudande och stödjande för alla olika non state actors som är hennes ansvarsområde. WHO-arbetet är oerhört centralt, det är något som medlemmarna stödjer, och det är där vi behöver höras. Det är ingen annan som talar i biomedicinska analytikers sak i WHO, så det är jätteviktigt.

International Journal of biomedical laboratory science

Anne Lindgren Berndt nämnder också den vetenskapliga tidskriften International journal of biomedical laboratory science som ett prioriterat område de kommande åren.

– Det har varit svårt att få in artiklar att publicera, man verkar prioritera att publicera sig i andra sammanhang. Tidningen är etablerad men behöver få en energiboost, så det tar vi tag i nu. Det är en utmärkt tidskrift för den som kanske inte är så van att publicera, och vi har diskuterat hur vi kan stödja den som inte är van att skriva en vetenskaplig artikel men som har resultat att dela med sig av.

Bättre kommunikation på alla plan

Hon säger att det är en förmån att få jobba vidare med så många bra frågor, och har även en egen hjärtefråga som hon vill utveckla.

– Det är att utveckla kommunikationen på alla plan. Vi har kanske, som nog ofta är fallet,  kommunicerat inifrån och ut. Jag vill säkerställa att vi tar emot medlemmarnas tankar också. Vi behöver få till en mer fortlöpande dialog med medlemmarna, och med hela communityn.

Otrolig kompetens

IBL:s ordförande Agneta Colliander ser positivt på utnämningen av Anne Lindgren Berndt och på IFBLS roll de kommande åren.

– Anne har en otrolig kompetens och jag är övertygad om att hon kommer att ta vid och föra vidare det utvecklingsarbete som pågår inom IFBLS. Jag hoppas att IFBLS ska kunna vara en starkt part och representera biomedicinska analytikernas profession i alla internationella sammanhang.

Varför är IFBLS en viktig organisation?

– IFBLS är en viktig organisation som garant för yrkets överlevnad och utveckling. Problemet med att det är ett bristyrke och okänt utanför laboratoriernas väggar gör att det är viktigt att organisera sig både nationellt och internationellt, säger Agneta Colliander.


*IFBLS presidium består förutom sittande president av president elect och past president, och mandaten innehas i två år. I rollen som president elect jobbar man nära sittande president och förbereder sig för att ta över som president nästkommande mandatperiod. Att bli past president är en automatisk succession och den som nyligen varit president blir past president den följande mandatperioden.

IFBLS har 38 medlemsorganisationer (IBL är en av dem) i 35 länder, och representerar därmed cirka 185 000 biomedicinska analytiker.

Följande presidium och styrelse (board of directors) valdes för den kommande tvåårsperioden:

Anne Lindgren Berndt, Sverige – president

Alan Wainwright, Storbritannien – president elect

Marie Nora Roald, Norge – past president

Bert Asbild, Danmark

Amselm Akume Ewang, Kamerun

Leila Florento, Filippinerna

Hironori Katayama, Japan

Läs mer om IFBLS