APL – Benmärg

1auerstavar-x100
1kraftigt-okad-andel-promy-x60
auerstavar-x100
okad-andel-promy-x100
kraftigt-okad-andel-promy-x50
oversiktsbild-x10
2-auerstav
2-auerstav-med-text

Man född -84

Ökad cellhalt

Pronormoblaster 0% (0,5-2,0)

Normoblaster 4% (10-23)

Blaster 3,0% (0,5-2,5)

Promyelocyter 65%* (2-6)

Myelocyter 14% (10-20)

Metamyelocyt, stav och seg 3% (33-48)

Lymfocyter 8% (7-25)

Monocyter 3% (0-2)

Plasmaceller 0% (0-2)

Megakaryocyter Sparsamt

Trombocyter Sparsamt

* Auerstavar ses