08 april 2021 handledare, Nytt från Laboratoriet, Okategoriserade

Årets studenthandledare ser hellre lösningar än problem

Pia Gabrielsson har i flera år verkat som huvudhandledare för laboratoriemedicin vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, där hon jobbat på klinisk patologi sedan slutet av 90-talet. Nomineringen är sprungen ur ett mångårigt och uppskattat samarbete mellan arbetsplats och lärosäte.

”Studenterna bidrar mycket till arbetsgruppen och utvecklingen om man tillåter och vågar det.”

Pia Gabrielsson, grattis till utmärkelsen Årets studenthandledare 2020!

– Stort tack! Det var verkligen en glad överraskning, jag hade ingen aning om att jag var nominerad. När jag blev kontaktad av IBL:s ordförande Maysae Quttineh för ett digitalt möte funderade jag på vad det kunde gälla? Att det var för det här var helt otippat.

Nominerginen tar upp entusiasm och väldigt nöjda studenter. Varför är det viktigt med bra handledning?

– Jag blir jätteglad att det just är entusiasm som nämns. Jag försöker verkligen att ta uppdraget med entusiasm, vårt jobb är ju så roligt och att förmedla det till studenterna och att se dem växa i sin roll och förankra sina teoretiska kunskaper i praktiken är fantastiskt givande. Bra handledning ger trygga studenter som vågar prova, ställa frågor och ifrågasätta. Vilket i sin tur leder till kunniga framtida kollegor vars kompetens tryggar patientsäkerheten och bidrar till utveckling av vårt yrke. Samtidigt som en handledares viktigaste roll är att stödja och ge förutsättningar till studenten att utvecklas professionellt är det lika viktigt att kunna ta det svåra samtalet om en student inte når upp till målen.

Och vad är det viktigaste för att kunna erbjuda bra handledning?

– Planering och förberedelse är A och O. Naturligtvis är praktiska förutsättningar som tid och utrymme också viktiga. Samtidigt förundras jag över att det fortfarande finns arbetsplatser där studenter behöver känna sig i vägen och inte bemöts med respekt, alla medarbetare har ett personligt ansvar oavsett yttre förutsättningar på arbetsplatsen. Studenterna är våra kollegor under den tid de är på VFU, och förhoppningsvis våra framtida arbetskamrater. Det gör mig ledsen att deras kunskap och nyfikenhet inte tas tillvara. Verksamheter får inte se VFU-perioderna som en börda på en redan ansträngd vardag, utan bör fokusera på möjligheterna i att få utvecklas tillsammans med studenterna. Studenterna bidrar mycket till arbetsgruppen och utvecklingen om man tillåter och vågar det. Som handledare får man inte heller vara rädd för att inte ha svar på alla frågor, det är ju genom dialog med studenter och kollegor man själv ges möjlighet att utvecklas i sin profession.

Hur har din handledarkarriär sett ut?

– När jag hade arbetat på patologlabb i några år gick avdelningens handledare i pension. Jag fick då frågan om jag ville ta över uppdraget. Jag hade redan varit delaktig som handledare och tyckte det var kul. Jag kände att det var ett fantastiskt tillfälle och en personlig utmaning som jag gärna tog mig an. Då hade jag ännu inga akademiska meriter inom handledning men när jag efter ytterligare något år i yrket ville vidareutbilda mig passade jag på att även läsa 15 poäng handledning, vilket därmed ingår i min masterexamen. Vidareutbildningen samt de pedagogiska ämnena jag läste ledde till att jag även fick uppdraget som huvudhandledare för laboratoriemedicin på Södra Älvsborgs sjukhus.

Vad minns du själv från VFU och den handledning du fick?

– Jag minns nervositeten första dagen men framför allt min förväntan och känslan att äntligen få göra det på riktigt. Jag mötte många fantastiska biomedicinska analytiker och hade flera bra handledare som blev yrkesförebilder. Speciellt en av mina handledare såg jag upp till väldigt mycket. Hon var så kunnig och inspirerande samtidigt som det var självklart för henne att jag fick ta plats, hon gav mig utrymme och trygghet i att det jag kunde faktiskt var viktigt och mina kunskaper togs tillvara. Jag minns också givande reflektionssamtal om etiska dilemman och hur man hanterar sina egna känslor i svåra situationer med patientprover. Ett annat starkt minne från min VFU är möten med alla de som jobbat länge i yrket och snart skulle gå i pension, de var alla så positiva och sa att de valt rätt yrke och att de skulle välja samma igen om de fick chansen. Det gjorde stort intryck på mig.

Nomineringen

”Jag önskar nominera Pia för att uppmärksamma det mycket goda samarbete vi haft under flera år mellan biomedicinska analytikerprogrammet i Göteborg och Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS i Borås.

Pia arbetar på klinisk patologi i Borås. Hon har under flera år fungerat som huvudhandledare för hela laboratoriemedicin vid SÄS i Borås men kommer avsluta detta uppdrag i årsskiftet. Pia är även studenthandledare inom sin egen verksamhet klinisk patologi. Pia är en mycket uppskattad handledare som engagerat sig i sitt uppdrag med stor entusiasm. Studenter med placering i Borås brukar alltid vara mycket nöjda. Dessutom har Pia vid flera tillfällen tagit emot inresande studenter via Erasmusutbyten och dessa studenter brukar alltid återkomma till hur mycket de uppskattat placeringen. VFU-perioderna är alltid välplanerade och säkerställer att studenterna når lärandemålen. De får en väldigt god introduktion till sitt kommande yrke. Att Pia alltid är glad och positiv gör inte saken sämre. Hon ser hellre lösningar än problem, vilket underlättar otroligt när saker inte alltid blir som det är tänkt.”

Pia Gabrielsson nominerades av Camilla Hesse, programansvarig för biomedicinska analytikerprogrammet vid Göteborgs Universitet.