Bli medlem

Genom medlemskap i IBL stödjer du din professions framtida utveckling

Du är viktig för IBL

IBL är en ideell organisation som är politiskt och fackligt obunden och som helt drivs av våra medlemsavgifter. Medlemskapet stödjer din professions framtida utveckling. IBLs organisation kommer att utvecklas och få flera sektioner och det innebär att just ditt intresseområde kan bevakas på ett bättre sätt.

Tillsammans förbättrar vi vårt yrke

Våra tre viktigaste frågor är: specialistutbildning med möjlighet till kompetensutveckling, en kursverksamhet med efterfrågade kurser för alla inriktningar samt att synliggöra yrket. Det sist nämnda är något som vi alla biomedicinska analytiker måste göra tillsammans.

Tyvärr leder bristen på biomedicinska analytiker till att vissa arbetsgivare väljer att ersätta vår profession med andra yrkesgrupper. Då gäller det att synliggöra kärnan i våra arbetsuppgifter.

Vilka arbetsuppgifter kräver en legitimerad biomedicinsk analytiker för att säkerställa patientsäkerheten och vilka kan utföras av en annan yrkeskategori? Vilka fördjupningsområden finns där biomedicinska analytiker kan specialisera sig och utvecklas? Det är vi som yrkesgrupp som också måste vara med och informera om vilken kompetens som krävs för att tillsammans, med övriga yrkesgrupper vara med och utveckla framtidens personcentrerade vård.

Medlemsförmåner

Det här får du som medlem:

  • Tidningen Laboratoriet
  • Lägre avgifter på IBL:s kurser och konferenser
  • Möjlighet att söka stipendier hos oss
  • Tillgång till sektioner och nätverk
  • Medlemsservice
  • Medlemskap i världsorganisationen IFBLS
  • Vara med och påverka vilka frågor som IBL ska driva

Årsavgifter medlemskap

  • Yrkesverksam: 360 kr
  • Pensionär: 144 kr
  • Student: 0 kr*

*Studerande på grundutbildningen och fram till sex månader efter examen.

Pin och kasse till nya medlemmar

Alla nya yrkesverksamma medlemmar får vår pin och lunchkasse.

Medlemsansökan

Fyll i din medlemsansökan i formuläret nedan.

-Ange vilken sektion och eventuella nätverk du är intresserad av att tillhöra.

-Du som vill bli studerandemedlem fyller i förväntat examensår och hoppar över frågorna om arbetsgivare, arbetsplats, befattning, inriktning, specialområde, sektion, nätverk och akademisk nivå.