08 juni 2020 blogg, Klinisk fysiologi

Blogg: Legitimerad Biomedicinsk analytiker – ett livsviktigt, utvecklande och spännande yrkesval som jag aldrig ångrat

Styrelsen presenterar sig! IBL:s styrelseledamot Andreas Malmgren tittar tillbaka på sina 13 år som biomedicinsk analytiker och ser fram emot att yrkets status höjs via bättre karriärvägar och större uppmärksamhet.

andreasbloggenline

När detta, mitt allra första blogginlägg någonsin, skrivs så uppdateras vi hela tiden kring det senaste rörande Covid-19 och dess inverkan på hälso- och sjukvården men även i hela samhället som helhet. Även om situationen i allra högsta grad är svår och sjukvården gör sitt allra yttersta för att hantera den ökade belastning detta innebär så har jag nog aldrig upplevt ett större erkännande och omnämnande av vår så viktiga profession och kompetens. Vi, tillsammans med all annan sjukvårdspersonal, är en betydelsefull del av det team som dagligen skapar den bästa och tryggaste vården för alla våra patienter. Utan oss biomedicinska analytiker begränsas möjligheten till noggranna och korrekt utförda provtagningar och analyser samt utförande av klinisk fysiologiska undersökningar vilket alla ligger till grund för den diagnostik, behandling och uppföljning som dagligen utförs runt om i landet. Vår kompetens och det vi bidrar med när det kommer till arbete med kliniska undersökningar, kvalitet, forskning och metodutveckling är avgörande för en välfungerande och patientsäker hälso- och sjukvård.

Det är 13 år sedan jag tog min biomedicinska analytikerexamen med inriktning klinisk fysiologi vid Malmö universitet. Utbildningen utvecklade min analytiska förmåga och mitt kritiska tänkande och innebar en bra kombination av medicin, teknik och kvalitet. Sedan examen arbetar jag med och har specialiserat mig inom ekokardiografi och tolkning av EKG samt långtids-EKG. Detta har öppnat upp möjligheter för både forskning och undervisning där min kliniska erfarenhet och kompetens kommer väl till användning. Inom ramen för min tjänst ges jag möjlighet att få kombinera forskning, utbildning och kliniskt arbete vilket bidrar mycket till min egen kompetensutveckling men det innebär också att jag kan stå för en del av kompetensutvecklingen som dagligen sker på min arbetsplats. I och med detta upplever jag att min kunskap och erfarenhet både respekteras och uppskattas. Med andra ord är det viktigt att vår kunskap används fullt ut och på rätt sätt i verksamheten.

Hur kan vi göra yrket mer attraktivt och på samma gång svara på frågan vad en biomedicinsk analytiker arbetar med?

På vår avdelning i Lund och Malmö arrangeras årligen en inspirerande eftermiddag där vi bjuder in gymnasieelever och biomedicinska analytikerstudenter för att berätta om vår profession, vilka arbetsuppgifter vi utför samt om karriär- och utvecklingsmöjligheter. De får också se vår verksamhet och några av de undersökningar vi utför. Detta är mycket uppskattat och kan vara ett sätt att synliggöra yrket på. Vår förhoppning är också att detta ska locka fler studenter till utbildningen. Sektionen för klinisk fysiologi producerade för ett par år sedan även en film om vad det innebär att arbeta som biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi vilken har setts av många och är mycket omtyckt!
Förra året startade vår verksamhet en BMA-podd där tänkvärda frågor och ämnen som rör professionen diskuteras och aktualiseras. Utöver detta är jag säker på att det runt om i landet finns många fler pågående aktiviteter och goda exempel som vi kan dela med oss och inspireras av. Gemensamt kan vi sprida bilden av ett självständigt, livsviktigt, ständigt utvecklande och spännande vårdyrke vilket alla förhoppningsvis kommer att känna till och prata mer om framöver.

IBL

Som styrelseledamot i IBL vill jag arbeta med olika frågor som rör vår yrkesutveckling, utbildning och forskning. Jag är övertygad om att statusen för professionen höjs genom tydliga karriärvägar i form av specialistutbildning, specialisttjänster och kompetensstege där allas kompetenser är en viktig del i en välfungerande verksamhet och som tas tillvara och värdesätts. IBL ska arbeta för att lyfta fram vår betydelsefulla yrkesroll samt vara en stark röst och samarbetspartner i frågor och debatter som rör professionen men även hälso- och sjukvården i stort. Vi ska också erbjuda ett varierande kursutbud utifrån era önskemål och behov vilket bidrar till kompetensutveckling för oss alla biomedicinska analytiker oavsett inriktning och specialitet. Jag vill också passa på att uppmuntra er alla att ta del av och gå med i IBLs olika nätverk vilket ger en bra möjlighet till att få kontakt med andra yrkesverksamma inom samma intresseområde som en själv.

Jag har suttit i IBLs styrelse sedan ett år tillbaka och ingår i vetenskapliga rådet, kursrådet, redaktionsrådet och stipendiekommittén.   

 

Andreas Malmgren

Legitimerad Biomedicinsk analytiker, klinisk lärare och doktorand
Skånes universitetssjukhus, Verksamhetsområde Bild och funktion, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin
Styrelseledamot i IBL och ordförande i sektionen för klinisk fysiologi

Läs mer om Sektionen för Klinisk fysiologi