25 juni 2020 blogg

Blogg: Samhället behöver oss biomedicinska analytiker!

Styrelsen presenterar sig!
Lisa Wiklund brinner för kompetens- och utbildningsfrågor, och vill genom sitt engagemang i IBL:s styrelse synliggöra och lyfta vår profession.

lisabloggenline

Jag heter Lisa Wiklund och är biomedicinsk analytiker på Karolinska Universitetslaboratoriet. Idag arbetar jag som utbildningsansvarig på laboratoriet och är även AKA (adjungerad klinisk adjunkt) på en av våra medicinska enheter. Som sådan arbetar jag med kompetens- och utbildningsfrågor för våra medarbetare, kunder och studenter. Detta är något jag brinner för.

Varför blev det biomedicinsk analytiker som jag utbildade mig till?

Mitt stora intresse för att laborera med olika blandningar kom tidigt. Kanske var det också mitt stora nöje i att baka och laga mat? Eller var det ”detektivarbetet” med att hitta lösningen på problem; en medicin eller en pusselbit av något slag som får någon att må bättre. Många av oss kommer att någon gång behöva uppsöka vård för att få hjälp och jag ville vara delaktig och bidra till att patienter ska få rätt behandling.

Bondflicka som jag är flyttade jag 1990 från Östergötland till Stockholm för att påbörja utbildningen till biomedicinsk analytiker, eller laboratorieassistent som det hette på den tiden. Efter studierna har jag arbetat en hel del inom forskning. 2002 skrev jag min avhandling inom medicinsk virologi. 2008 började jag på Karolinska Universitetslaboratoriet – och där arbetar jag än idag.

Det är många biomedicinska analytiker som arbetar på laboratorier och deras breda kompetens behövs inom alla laboratoriemedicinska discipliner för att stödja sjukvården. Laboratoriet är ett nav och det är viktigt att synliggöra vår profession och det som görs på laboratorierna – vi syns alldeles för lite! Det är viktigt att utbildningen avspeglar verkligheten och utvecklingen som sker i yrkesutövningen.

Kompetens- och utbildningsfrågor är viktiga ämnesområden som bör ligga högt upp på agendan för att säkra den framtida kompetensförsörjningen för alla inom sin profession. På så sätt kan vi möta den sjukvård som vi vill bedriva och som behövs. Tillsammans ska vi hjälpas åt – då kommer vi långt!

Sedan 2019 är jag ledamot i IBL:s styrelse. Jag vill synliggöra och lyfta vår profession som biomedicinska analytiker och vår roll i samhället. En biomedicinsk analytiker bär på en unik och gedigen kompetens som samhället måste ta vara på. Idag är vi inte så många och syns alldeles för lite. Vi behöver bli flera. Samhället behöver oss biomedicinsk analytiker!