16 juni 2020 blogg, Klinisk fysiologi

Blogg: Tillsammans blir vi starkare!

Styrelsen presenterar sig! Victoria Heldestad är universitetslektor på biomedicinsk analytikerprogrammet vid Umeå universitet och sitter i IBL:s styrelse sedan våren 2019.

victoriabloggenline

Biomedicinsk analytiker, ett viktigt yrke som är navet i svensk hälso- och sjukvård. Utan rätt diagnos får inte patienter adekvat vård och behandling, men tyvärr är det fortfarande, år 2020, för många ett ”osynligt” yrke. Legitimerade biomedicinska analytiker inom laboratoriemedicin och klinisk fysiologi besitter en hög kompetens och analyserar, undersöker samt hjälper till att diagnostisera de allra flesta patienter som söker svensk hälso- och sjukvård.

Media har (troligtvis) på grund av covid-19 börjat synliggöra yrket då det är legitimerade biomedicinsk analytiker som analyserar alla misstänka fall av covid-19. Att yrket uppmärksammas och att fler inser vår unika kompetens är bra, men det är tråkigt att det behövdes en pandemi för att detta skulle ske. Många legitimerade biomedicinska analytiker arbetar med väldigt specialiserade arbetsuppgifter som även innefattar svarskrivning och signering, detta gäller både de med inriktning laboratoriemedicin och klinisk fysiologi, men ändå finns idag ingen reglerad specialistutbildning.

En tydlig kompetensstege som innefattar en reglerad specialistutbildning skulle stärka yrkets position i samhället. Fler skulle troligtvis söka grundutbildningen, och fler skulle stanna kvar under hela sitt yrkesverksamma liv. Biomedicinska analytiker besitter en hög kompetens och är oerhört viktiga i vårdkedjan.

För dig med intresse för medicin, teknik, biologi och fysiologi så är detta definitivt rätt utbildning – det var det i varje fall för mig när jag sökte grundutbildningen för många år sedan! Jag heter Victoria Heldestad och har fyllt ”halvsekel” denna, för många av oss, speciella vår. Jag bor på Tomtebo i Umeå, med min tonårsdotter och två katter. I slutet av november 1991 blev jag färdig med min grundutbildning (inriktning klinisk fysiologi) och började arbeta på klinisk neurofysiologiskt laboratorium vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Under årens lopp har jag även hunnit arbeta i Tromsö (Nordnorge) med ultraljud-hjärta och på totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Umeå. I januari 2012 kunde jag titulera mig medicine doktor inom klinisk neurofysiologi (kuriosa: jag är faktiskt den enda som på Umeå Universitet disputerat inom den disciplinen sedan universitetet bildades för mer än 50 år sedan).

Idag arbetar jag som universitetslektor på Biomedicinsk analytikerprogrammet vid Umeå Universitet. Sedan 2019 är jag ledamot i IBL:s styrelse och är sammankallande till IBL:s vetenskapliga råd. Styrelsen består av ett härligt gäng, med engagerade kollegor från olika områden, både geografiskt och kompetensmässigt. Tillsammans brinner vi bland annat för att yrket ska uppmärksammas och synliggöras mer i samhället. En annan viktigt uppgift IBL har är att arbeta för en framtida specialistutbildning, men för detta krävs även engagerade medlemmar. Tillsammans blir vi starkare!

IBL:s nätverk för disputerade biomedicinska analytiker