26 februari 2019 Nytt från Laboratoriet, studentnytt

”Det är alltid viktigt att skriva ett bra cv”

Biomedicinsk analytiker är ett bristyrke och konkurrensen om jobben är liten på både kort och lång sikt enligt prognoserna. Behöver man ändå anstränga sig för att skriva ett bra cv och jobbansökan?

Laboratoriet har pratat med Josefin Sederlin, rekryteringspartner på Karolinska Universitetssjukhuset, och Maria Forsblom, sektionschef på klinisk kemi och KUL 24Sju på Karolinska Universitetslaboratoriet. Båda har stor vana av rekrytering och av att läsa ansökningar från biomedicinska analytiker.

Biomedicinsk analytiker är ett bristyrke, är det ändå viktigt med bra cv och ansökan?

Josefin Sederlin (JS): Det är alltid viktigt att skriva ett bra cv. De som rekryterar till ett bristyrke vill liksom alla andra anställa de bäst lämpade kandidaterna. Om det uppstår konkurrens så är cv:t det första steget att visa upp sig med. Med ett bra cv så känner mottagaren förhoppningsvis att den här personen måste jag bara få ett möte med! Se cv:t som en kontaktannons eller första dejt, det är inte säkert att ni blir tillsammans även om det bara finns en att välja på. Det gäller att ge ett bra första intryck!

Maria Forsblom (MF): Att biomedicinsk analytiker är ett bristyrke gör att många verksamheter redan går med flertalet vakanser. Det gör det ännu viktigare att rekrytera rätt person eftersom man då är ännu mer beroende av ett välfungerande team. En dåligt skriven ansökan signalerar inte till mig som rekryterande chef att jag hittat den person som jag söker, snarare tvärtom. Sannolikheten är stor att den ansökan sållas bort redan i första urvalsprocessen.

Kan man sållas bort på grund av en dålig ansökan, även om meriterna är de rätta?

JS: I första hand ser man till meriterna, men en sämre ansökan i konkurrens med bättre gör dina förutsättningar sämre inför ett första möte i rekryteringen. Om du inte lyckas visa dina meriter överskådligt så kan mottagaren missa att du är den rätta kandidaten, så det är riskfyllt att skicka in en dålig ansökan. Den kan även ge intrycket att du inte är så intresserad av tjänsten.

MF: Ja. Om man till exempel skickat med ett personligt brev som uppenbart är skrivet för en annan tjänst än den man sökt. Det har hänt flera gånger att jag fått ett bra cv men sedan mötts av ett personligt brev där den sökande uttrycker hur gärna han eller hon vill jobba inom en helt annan verksamhet. Det är inget som imponerar.

Om vi vänder på det, kan en bra ansökan väga upp brister i till exempel erfarenhet?

JS: Ja, absolut. Lyckas man väcka intresse genom att berätta vad man kan tillföra organisationen och varför man ska anställa just hen så finns stora möjligheter att väga upp brister i erfarenhet. Det handlar ju ofta inte bara om hur länge man arbetat inom ett visst område, utan om hur man faktiskt hanterar att lösa arbetsuppgifter i framtiden.

MF: Absolut. När jag läser en ansökan bildar jag mig samtidigt en första uppfattning om personen och det ”första intrycket” grundar sig inte bara på tidigare erfarenheter och formella kompetenser. Det handlar också om hur man disponerat sin ansökan, hur man formulerat sig och vad man väljer att berätta. Är man nyutexaminerad får de faktorerna ännu större betydelse. Med en snygg och prydlig ansökan är det mer troligt att jag som chef får en positiv bild eftersom jag blir mer benägen att tillskriva den sökande positiva egenskaper som noggrann, strukturerad och professionell. Talar man dessutom om varför man söker den aktuella tjänsten, vad man har för ambitioner och på vilket sätt man tror sig kunna bidra till verksamheten så har man en väldigt bra utgångspunkt.

Jämfört med andra yrkeskategorier, hur är biomedicinska analytiker på att skriva ansökningar?

JS: Generellt är ansökningar från biomedicinska analytiker mer detaljerade när det gäller medicinsk kunskap. När det kommer till att beskriva sina egenskaper och vad man kan tillföra så finns det många andra grupper som har en mer säljande approach. Det kan man tänka på lite mer som biomedicinsk analytiker, att lyfta fram egenskaper som att kunna driva projekt och att vara en god ledare. Det kan göra dig ännu mer intressant för tjänsten. Ofta finns det utvecklingsvägar som du kanske inte vet om när du skickar din ansökan.

Är det vanligt att ansökan och intervju ger helt olika bilder av en person?

JS: Det händer då och då att cv och intervju ger helt olika bild av en person. Då väger den personliga intervjun tyngst och det är viktigt att rekryteraren har gjort en djupgående bedömning av kandidaten. Det kan hända att man över- eller undersålt sig själv i cv:t och i båda fallen är det viktigt att få fram rätt bild. Det händer att cv:t inte stämmer, då är det såklart viktigt att ta referenser som komplement.

MF: Oftast stämmer bilden överens men ibland får man en helt annan uppfattning vid intervjun. I dessa fall väger intervjun alltid tyngst eftersom man då bekräftar, förstärker eller förkastar den uppfattning man bildade sig när man först läste ansökan. Vid intervjuer tycker jag att det är mer intressant att höra HUR de sökande svarar på frågor än VAD de svarar.

Ser ni några tydliga generationsskillnader när ni rekryterar?

MF: Yngre personer, särskilt nyexaminerade, är ofta mer självsäkra och har ibland en tendens att överskatta sin förmåga. De har lite svårare att se helheten, och sin del i den, eftersom som de har mer fokus på den egna individen. Jag upplever också att många unga är mer intresserade av vidareutbildning, forskning och projekt än att arbeta inom sjukvården. Äldre medarbetare sitter på mycket värdefull kompetens och har ofta en väldigt bra helhetssyn och förståelse för verksamheten. Jag kan uppleva att de äldre oroar sig för framtiden i större utsträckning än de yngre och att de ibland har lite svårare att ta till sig nya arbetssätt och metoder. Det senare kan kanske bero på att äldre medarbetare har en annan utbildningsbakgrund än de yngre. Jag vill dock poängtera att mina svar är generaliserade och att det såklart finns undantag i båda läger.

Många börjar plugga till biomedicinska analytiker direkt efter gymnasiet och saknar därför arbetslivserfarenhet. Vad ska man då fokusera på i sin cv?

JS: Fokusera på dina drivkrafter, ditt bidrag till verksamheten och dina egenskaper. Lyft fram projekt och ideella arbeten och om du är engagerad inom idrott eller annan verksamhet som till exempel ledare. Det är mycket värdefullt för rekryterande chef.

MF: Rent formellt är det också viktigt för mig att den sökande har en fullständig examen och möjlighet att söka legitimation om man inte redan har fått den. Själva betygen är inte speciellt viktiga.

Vad tittar ni framför allt på i en ansökan, beroende på om den som söker jobb är nyexaminerad eller erfaren?

JS: Om du är nyexaminerad så vill vi ofta att man ser det första jobbet på lite längre sikt då det ofta är en lång inlärningsperiod när man är helt ny. Har man lång erfarenhet så tittar man ofta på vilken drivkraft kandidaten har och ibland om det finns potential att bli ledare av något slag.

MF: Jag tittar alltid på vilken utbildning och vilka tidigare arbetslivserfarenheter den sökande har. Är det en person med yrkeserfarenhet tittar jag på vilken typ av laboratorium man jobbat på och vilka instrument, metoder och it-system man har vana av, och om man haft några särskilda ansvarsområden. Är man nyutexaminerad är det framför allt utformning av cv, ambitioner och fullständig examen som är viktigt.

Rekryteringsexperternas bästa tips

JA – Det här ska du ha med i din ansökan

 • Tydliga rubriker och disposition.
 • Lättläst text.
 • Skriv alltid tidigare arbetslivserfarenheter och utbildningar i kronologisk ordning och börja med det senaste.
 • Beskriv kort vad dina ansvarsområden har varit och vad du bidragit med och lärt dig.
 • Max två sidor inklusive cv och ansökan.
 • Gärna en bild om den är professionell eller speglar dig som person.
 • Kontaktuppgifter och grundläggande information om dig själv.
 • Tala om vilka metoder du har arbetat med (om du har tidigare vana av laboratoriearbete).

Glöm inte att motivera varför man ska anställa just dig. Ansökan ska vara snygg och prydlig och inte för lång och den ska vara relevant för den tjänst man söker. Det är viktigt att alltid bifoga ett personligt brev.

NEJ – Fel som du inte ska göra

 • Att ta med för mycket personlig information – berätta inte om dina 13 katter.
 • Att skicka med bilder som tagits i fel sammanhang, till exempel på stranden.
 • Att glömma skriva kontaktuppgifter.
 • Att skriva alla jobb man någonsin haft 20 år tillbaka i tiden – det blir rörigt och irrelevant.
 • Att lämna oförklarliga glapp i tidslinjen när du beskriver tidigare arbetslivserfarenheter.

Skicka absolut inte in en ansökan som uppenbart är skriven för en helt annan tjänst än den du sökt. Att som arbetssökande inte bemöda sig med att skicka in en uppdaterad och korrekt ansökan tyder på en total brist på engagemang och intresse och en sådan ansökan går alltid bort.

Hur personlig ska man vara i sin ansökan?

Josefin Sederlin:

– Ofta är det bra att vara mindre personlig än vad man tror. Fokusera på ditt bidrag till verksamheten och beskriv dina erfarenheter och kompetenser i första hand, gärna på ett personligt sätt så att man får en bild av dig som kandidat. Det är helt irrelevant att höra om ditt trädgårdsintresse och stora rosodling om du inte kan väva ihop det med en egenskap som rekryterande chef efterfrågar.

Mara Forsblom:

– Lagom. Det är alltid trevligt att få en fördjupad bild av den som söker tjänsten men eftersom man gärna får hålla sin ansökan ganska kort så lämnar det inte något större utrymme för utsvävningar.