23 juni 2022 Föreningsnyheter

Enkät – Var arbetar biomedicinska analytiker 2022?

IBL har skapat en enkät som vänder sig till dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker för att få faktiskt underlag till den bristsituation som idag finns när det gäller biomedicinska analytiker, en bristsituation som förväntas bli värre i och med ökade pensionsavgångar och ökat vårdbehov.

kontaktombud

Varför lämnar biomedicinska analytiker hälso- och sjukvården?

IBL vill undersöka varför biomedicinska analytiker väljer bort arbete i hälso- och sjukvården. Dina svar är anonyma och bearbetade data kommer presenteras gruppvis. Vi kommer försöka nå ut med enkätens resultat på konferensen Diagnostikforum i december 2022 samt på andra sätt såsom tidningsartiklar m.m. Som deltagare har du möjlighet att lämna kontaktuppgifter om du vill bli kontaktad för en längre intervju. Enkäten tar inte mer än någon minut att göra och dina svar är värdefulla för IBL:s fortsatta arbete med specialist- och kompetensförsörjningsfrågan.  Vi tackar på förhand för ditt medverkande!

Gå till enkäten