03 mars 2023 Okategoriserade

Etiskt dilemma på arbetsplatsen

Hur gör ni på er arbetsplats om det inkommer prover som personal inte kan hålla sig opartisk till, varken personligen eller politiskt?

right-7472518_1920