26 november 2019 Nytt från Laboratoriet

Fantomprojekt vann posterpriset på NML

Tvärvetenskapligt utbildningsprojekt från Rigshospitalet i Köpenhamn gav studenter stort eget ansvar

Bakom det vinnande posterbidraget ”Inquiry Based Science Education (IBSE) – new eyes on Biomedical Laboratory Scientist teaching in clinical departments” står Mia Hjort Albers från avdelningen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin och Camilla Christine Qvist från avdelningen för patologi, båda kliniska lärare, på Rigshospitalet i Köpenhamn. Det tvärvetenskapliga projektet gick kortfattat ut på att studenter från den sjunde terminen på biomedicinsk analytikerutbildningen fick uppdraget att skapa en fantomför kvalitetskontroll av DXA-scanner. Projektet genomfördes med IBSE-metoden (se faktaruta) som innebär stort eget ansvar för studenterna. Camilla Christine Qvist kunde tyvärr inte medverka på konferensen, men Mia Hjort Albers var på plats för att svara på frågor om projektet, och så småningom ta emot priset för bästa poster.

– Studenterna fick bara uppdraget ”ni ska skapa en fantom”. De fick själva ta reda på rätt sorts ben att använda till fantomen, och vad benen skulle bäddas in med. När de hade skapat fantomen fick de komma på hur de skulle scanna den och hur många gånger, berättar Mia Hjort Albers som tyckte det var roligt och lärorikt att arbeta med IBSE-metoden, både för studenter och lärare.

– Det krävdes en stor arbetsinsats av studenterna. De var tvungna att både jobba och läsa på mycket, med en hel del ”trial and error”. Jag tycker att de verkligen tog sig an uppgiften, svårigheterna de stötte på fungerade i sig som en lärare.

Många nya idéer

Slutprodukten blev en fungerande fantom, tillverkad av kycklingben och inbäddad i gelatin. Vägen dit gick via flera spännande idéer från studenterna.

– Det var väldigt roligt, de kom på idéer som vi inte hade tänkt på. Att de testade med gelatin berodde på att någon av studenterna bakade mycket. Det funkade, men gelatinet börjar smälta efter ett par timmar, så man kan inte behålla fantomen så länge. De testade även att tillverka fantomen av polyester, och det fungerade också bra. Det var jätteroligt. Studenterna var väldigt intresserade, och de jobbade hårt för att lyckas. Jag lärde mig också mycket, om vi skulle ha lärt ut på det vanliga sättet hade vi valt andra saker.

Fler projekt på gång

Det här var andra gången projektet genomfördes sedan riktlinjerna från danska utbildningsdepartementet kom 2018 och som inkluderade fler ECTS-poäng för tvärvetenskapliga inslag och innovation i sjukvårdsutbildningarna. Och Mia Hjort Albers ser fram emot fler projekt.

– Ja, vi ska försöka igen. Och då kommer vi ta med oss de här idéerna och testa dem på nya studenter för att komma på nya lösningar. Saker som vad vi ska bädda in fantomen i, och vilken form den ska ha. Ska den vara hög eller låg? Det finns många idéer kvar att utforska. Studenterna ägnade sig mycket åt reflektion och utvärdering som vi kan använda nästa gång. Vi lär oss något nytt varje gång.

*En så kallad fantom är en modell som används för att undersöka röntgenstrålnings och röntgenutrustningars egenskaper. Fantomer tillverkas av material som har samma strålningsabsorberande egenskaper som mänskliga vävnader.

FAKTA OM IBSE (INQUIRY BASED SCIENCE EDUCATION)

IBSE baseras på att studenterna undersöker ett verkligt problem och består av fyra ickelinjära steg: Engage, Explore, Explain and Elaborate (Engagera, utforska, förklara och utveckla). Det didaktiska fokuset inom IBSE ligger på att studenterna ska lära sig forskningens arbetsmetoder och tankesätt. Det karakteriseras av att studenterna jobbar aktivt med att sätta upp och undersöka hypoteser med olika metoder, som experiment, trial-and-error, modellering, observation och/eller genom att söka information i akademisk litteratur. Lärarens roll är att vara både rådgivare och stödjande handledare. Lärandeaktiviteter kan vara både tvärvetenskapliga eller disciplinära