Mentorskap inom hematologi

Fråga en erfaren kollega

Nu har du som medlem i IBL förmånen att kunna bolla idéer och tankar med erfarna biomedicinska analytiker inom hematologi. Karin Ohlander, Yvonne Sköldin och Camilla Streimer täcker tillsammans in stora kompetensområden och ställer nu sin kunskap till förfogande.

Det är fritt fram att kontakta den du tror bäst kan svara på dina frågor och funderingar via angiven e-postadress.

Karin Ohlander

 • Biomedicinsk analytiker
 • Kursledare för grund och avancerad kurs i hematologi
 • Huvudhandledare inom VFU för biomedicinsk analytiker

karin.olander@regiondalarna.se

Yvonne Sköldin

 • Biomedicinsk analytiker
 • samordnare hematologi Sörmland
 • kvalitetssamordnare Unilabs
 • cellräknare: Advia 2120i
 • digitalbildanalys: DM1200

yvonne.skoldin@unilabs.com

Camilla Streimer

 • Biomedicinsk analytiker
 • Processledare hematologi Skåne,
 • Cellräknare: Sysmex XN instrument
 • Digitalbildanalys: DI60
 • Proficiency system: Cellavision Proficiency

camilla.streimer@skane.se