23 februari 2020 kvalitet, Nytt från Laboratoriet

Fyra frågor till Fariba Ghafouri

biomedicinsk analytiker på Umeå kommun, som gått IBL:s Kvalitetskurs 1 för kvalitetsansvariga

fariba

Hur skulle du sammanfatta dina intryck från kursen?
– Mycket lärorik och givande särskilt för oss som har ett livsviktigt jobb och har stor roll när det gäller patientsäkerheten. Med kvalitet menar vi att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten. Fokus på hög kvalité på vården leder till att patienterna får en god och säker vård. hög kvalité på vården leder till att patienterna får en god och säker vårdhög kvalité på vården leder till att patienterna får en god och säker vårdhög kvalité på vården leder till att patienterna får en god och säker vård.

Vad var det viktigaste du lärde dig?
– Verktyget för att uppnå kvalitet är att arbeta systematiskt. Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete kan verksamheten uppnå högre kvalitet. Joachim Lundahls föreläsning om Karolinska universitetslaboratoriet var mycket nyttig och givande för mig. Eftersom jag arbetar som biomedicinsk analytiker inom kommunal vård fick jag lära mig om deras organisation och hur de jobbar för gemensamt systemarbete och kvalitetssäkring mellan kommun och landsting tillsammans med politikerna. Detta samarbete har stora brister i dagsläget mellan många kommuner och landsting.

Har du hunnit omsätta något du lärde dig från kursen i praktiken ännu?
– Ja, absolut! Eftersom jag i mitt jobb ansvarar för utveckling och förbättring inom den preanalytiska processen så kunde jag lägga mer fokus på kvalitet då patientsäkerhetsarbetet är en del av kvalitetsarbetet. Och kvaliteten är en del av patientsäkerheten –de hör ihop. Kvalitet och patientsäkerhet är viktigt för oss och våra patienter. Många studier visar att det största antalet fel under hela laborativa processen förekommer vanligast i den preanalytiska fasen. Patienter ska inte utsättas för onödiga risker. Att göra rätt från början är nyckeln till en ökad patientsäkerhet. Därför måste vi använda systematisk kvalitetssäkring i vår verksamhet för att främja en högre nivå av patientsäkerhet.

Skulle du rekommendera andra att gå den här kursen?
– Självklart! Kursen ger oss bättre förståelse om samband mellan kvalitet och patientsäkerhet. Dessutom träffar man deltagare med olika yrkesroller och man kan dela erfarenheter med varandra i en mycket trivsam miljö.