19 januari 2024 Okategoriserade

Givande besök på Göteborgs universitet

Göteborgs universitet är ett av alla lärosäten i landet där du kan utbilda dig till biomedicinsk analytiker. I måndags träffade Stina, kanslichef på IBL, ett 50-tal glada studenter som går i termin 2 på biomedicinska analytikerprogrammet på Göteborgs universitet.

studentbesok

Marion Walser som arbetar på klinisk kemi vid Sahlgrenska sjukhuset föreläste om Biomedicinska analytikers yrkesroll samt om historiken gällande professionen. Stina berättade om IBL:s arbete och vilka fördelar det finns med att vara medlem redan som student. Dagen avslutades med nya medlemmar i IBL.