22 april 2022 Nytt från Laboratoriet

IBL Tycker: Varför klassas vi som ett yrke utan krav på högskoleutbildning?

"Biomedicinska analytiker är en viktig, kompetent och välutbildad yrkesgrupp. Vi är redan idag ett bristyrke, där stora pensionsavgångar väntar och vi kommer behöva all hjälp vi kan få för att uppmärksamma yrket som ett bra val för den som ska ut på arbetsmarknaden de närmaste åren. Det minsta vi kan kräva är att åtminstone svenska myndigheter erkänner oss som ett yrke som kräver högskoleutbildning."

ibl_tycker

Tidigare i år publicerade Jämställdhetsmyndigheten rapporten Ekonomisk jämställdhet (2022:2), där de vill lyfta att statistik om lika lön bör jämföra likvärdiga yrken, med likvärdiga krav på till exempel utbildning. I en bilaga till rapporten tas Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) upp som ett system för att gruppera individers yrken eller arbetsuppgifter.

SSYK fastställs i Sverige av Statistiska centralbyrån (SCB) som själva beskriver standarden så här:

SSYK är en viktig standard på arbetsmarknaden. Den används bland annat för att organisera information om lediga platser, arbetssökande och yrken. Den kan också användas inom företag och organisationer för klassificering av de anställda”.

Efter att rapporten publicerats hörde flera medlemmar av sig till IBL, upprörda över att biomedicinska analytiker återfinns i yrkesområde 3, huvudgrupp 32 som innefattar ”yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande inom hälso- och sjukvård samt laboratorium”, och närmare bestämt yrkesgrupp 3212 som består av Biomedicinska analytiker med flera. Vi ska återkomma till vad som ingår i ”med flera”.

Högskolekompetens eller motsvarande

Yrkesområde 3 beskrivs som ”Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande. Hit förs yrken för vilka det normalt krävs gymnasieskola med påbyggnad eller kortare högskoleutbildning”, och de upprörda reaktionerna är helt rimliga. Vi borde tillhöra yrkesområde 2 (yrken med krav på fördjupad högskolekompetens) och Huvudgrupp 22: Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom hälso- och sjukvård, där till exempel grundutbildade sjuksköterskor ingår.

Vi vände oss till SCB med frågan:

Finns det något skäl till att vi klassificeras som ett yrke utan krav på högskoleutbildning?

Vi fick tyvärr det oförstående svar vi också kanske förväntat oss. Myndigheten baserar inte klassificeringen på biomedicinska analytikers faktiska kompetens och krav på utbildning för att erhålla legitimation, utan rättar sig efter ISCO (International Standard Classification of Occupations) – en internationell standard som i det här fallet är irrelevant för biomedicinska analytiker i Sverige.

Enligt SCB:s webbplats är syftet med ISCO ”främst att tjäna som förlaga för nationella och regionala yrkesklassifikationer, vara tillämpbar för länder som inte utvecklar egna nationella yrkesklassifikationer och ge en aktuell och relevant grund för internationell rapportering, jämförelser och utbyte av yrkesinformation”.

Det finns ingen anledning att ISCO ska väga tyngre än det faktum att du inte kan bli biomedicinsk analytiker i Sverige utan ha gått en 3-årig högskoleutbildning, och för att få använda sig av titeln biomedicinsk analytiker inom hälso- och sjukvården krävs legitimation (Patientsäkerhetslagen 2010:659, kap 4).

Både biomedicinska analytiker och BMA

Ett svar vi däremot fick från SCB var vilka andra yrken som ryms inom ”med flera” i Yrkesgrupp 3212.  Förutom biomedicinsk analytiker ingår bland annat laboratorieassistent, cytologassistent, fysiologassistent och histopatologassistent, som samtliga är gamla yrkestitlar. Assistenttitlarna ersattes 1995 med biomedicinsk analytiker, och även med de äldre titlarna har yrket krävt högskoleutbildning sedan 1977.

Även forensiker och cytodiagnostiker, som förutom biomedicinsk analytikerexamen kräver vidareutbildning på avancerad nivå finns med i Yrkesgrupp 3212. Som grädde på moset har även förkortningen BMA letat sig in på listan (alltså utöver biomedicinsk analytiker) för att ytterligare förstärka intrycket att klassificeringen inte fastställts med större intresse för yrkesgruppen.

Även våra påpekanden om yrkestitlarna i gruppen möttes av ointresse, SCB kommer inte göra något om inte ISCO reviderar sin standard.

Biomedicinska analytiker är en viktig, kompetent och välutbildad yrkesgrupp. Vi är redan idag ett bristyrke, där stora pensionsavgångar väntar och vi kommer behöva all hjälp vi kan få för att uppmärksamma yrket som ett bra val för den som ska ut på arbetsmarknaden de närmaste åren. Det minsta vi kan kräva är att åtminstone svenska myndigheter erkänner oss som ett yrke som kräver högskoleutbildning.

IBL:s styrelse