09 juni 2020 Föreningsnyheter, Nytt från Laboratoriet

IBL:s (digitala) årsmöte 2020

Precis som många andra organisationer fick IBL anpassa sig efter rådande pandemisituation och genomföra sitt årsmöte som en videokonferens. 19 medlemmar deltog i mötet på eftermiddagen 25 maj. Inga val genomfördes på årsmötet eftersom alla förtroendevalda har mandat fram till 2021.

videodump

Tekniken fungerade som den skulle och IBL:s styrelse, kanslipersonal, vallberedning, revisorer samt ett antal medlemmar kunde logga in på utsatt tid för att ta sig an de 19 punkterna på föredragningslistan. Årsmötet godkände årsredovisning inklusive ekonomisk rapport för 2019, verksamhetsplan för 2020-2021 samt reviderad (på grund av coronapandemin som påverkar IBL:s verksamhet) budget för 2020. IBL:s styrelse och sektionsstyrelser beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 av årsmötet.

Utmärkelserna Årets biomedicinska analytiker 2019, Årets studenthandledare 2019 och vinnaren av IBL:s uppsatstävling för biomedicinska analytikerstudenter presenterades under årsmötet.

Intervjuer med:

Ingen höjd medlemsavgift

Årsmötet beslutade om att inte höja medlemsavgiften inför 2021. Medlemsavgiften kommer även fortsättningsvis att vara 360 kronor per år för yrkesverksamma medlemmar, 144 kronor per år för pensionärsmedlemmar och avgiftsfritt för studerandemedlemmar till och med sex månader efter examen. Inga motioner hade inkommit inför årsmötet.

Samtliga har mandat till 2021

Samtliga förtroendevalda i IBL:s styrelse och styrelser för sektioner inom IBL, samt valberedning och revisorer har mandat som sträcker sig fram till årsmötet 2021. Inga val genomfördes därmed under årsmötet 2020.