30 november 2022 Okategoriserade

Grattis Jenny Hallberg utnämnd till docent vid Karolinska Institutet

Jenny Hallberg, biomedicinsk analytiker på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset, utnämndes den 17 november till docent vid Karolinska Institutet. Hon forskar och undervisar vid KI SÖS kring lungfysiologi, samt arbetar kliniskt med lungfunktionsundersökningar.

Foto: Johan Adelgren, Fotogruppen Södersjukhuset

Jenny Hallberg

Stort grattis Jenny! Hur kommer det sig att du valt att forska om just lungfysiologi?
– Det är utmanande! Lungornas funktion hänger dessutom ihop med funktionen i så manga andra organsystem. Det är ett spännande detektivarbete att med hjälp av olika mätmetoder komma fram till vad det kan vara som ligger bakom en viss patients eller patientgrupps besvär. Att identifiera problemet är ju grunden till att kunna åtgärda det.
Vad driver dig i din forskning?
– De fantastiska barn, ungdomar och familjer som jag har förmånen att få träffa och inte sällan följa under flera år i mitt kliniska jobb. Jag vill kunna svara på deras frågor om vad man kan förvänta sig på lång sikt gällande lunghälsa efter till exempel prematur födsel, och jag vill dra mitt strå till stacken gällande kunskapen om hur denna kan optimeras på bästa sätt.