Kallelse till IBL:s årsmöte 2022

Årsmötet hålls via Zoom, torsdag 12 maj kl 18-19

Årsmötet är IBL:s högsta beslutande organ och väljer styrelse och
andra förtroendevalda inom organisationen. Som medlem i IBL har du
rösträtt och möjlighet att delta på årsmötet.

Årsmöteshandlingar publiceras här senast en vecka innan årsmötet

Medlemskap i IBL samt anmälan i formuläret nedan krävs för att delta på årsmötet.

Handlingar

IBL:s stadgar
Föredragningslista
Årsberattelse 2021, bilaga 1
Ekonomisk rapport, bilaga 2
Verksamhetsplan 2021-2022, bilaga 3
Budget 2022,bilaga 4

 


 

    Anmälningsformulär