Årsmöte

Årsmöte

Årsmötet är IBL:s högsta beslutande organ och väljer styrelse och
andra förtroendevalda inom organisationen. Som medlem i IBL har du
rösträtt och möjlighet att delta på årsmötet.

IBL:s årsmöte 2023 hålls via Zoom, torsdag 11 maj kl 18-19.30. Sista anmälningsdag är 9 maj. Länk till mötet skickas ut 10 maj.
Årsmöteshandlingar publiceras här senast en vecka innan årsmötet.

Medlemskap i IBL samt anmälan i formuläret nedan krävs för att delta på årsmötet.

Handlingar

Föredragningslista årsmote

Årsberättelse 2022, bilaga 1

Budget, bilaga 2

Verksamhetsplan, bilaga 3

Valberedningens förslag 2023-2025, bilaga 4

IBL:s stadgar


 

    Anmälningsformulär