Kallelse till IBL:s årsmöte 2021

yearmote

Årsmötet hålls via Zoom, onsdag 26 maj kl 16-18

Årsmötet är IBL:s högsta beslutande organ och väljer styrelse och
andra förtroendevalda inom organisationen. Som medlem i IBL har du
rösträtt och möjlighet att delta på årsmötet.

Årsmöteshandlingar publiceras här senast en vecka innan årsmötet

Medlemskap i IBL samt anmälan i formuläret nedan krävs för att delta på årsmötet.
Anmälningsformulär