Kallelse till IBL:s årsmöte 2021

yearmote

Årsmötet hålls via Zoom, onsdag 26 maj kl 16-18

Årsmötet är IBL:s högsta beslutande organ och väljer styrelse och
andra förtroendevalda inom organisationen. Som medlem i IBL har du
rösträtt och möjlighet att delta på årsmötet.

Årsmöteshandlingar publiceras här senast en vecka innan årsmötet

Medlemskap i IBL samt anmälan i formuläret nedan krävs för att delta på årsmötet.

Handlingar
foredragningslista-arsmote-2021
arsmotesprotokoll_2020_justerat
Årsredovsning 2020, bilaga-1
Verksamhetsberattelse_ibl_2020_bilaga 2
Revisionsberattelse-ibl-bilaga-3
Revisionsberattelse, förtroendevalda revisorer-2020-bilaga-4
Verksamhetsplan 2021-2022,bilaga 5
Budget 2021, bilaga 6
Motion_specialistutbildning-bilaga-7
motion-till-ibl-om-mikro-bilaga-8
motion-till-ibl-om-ros-bilaga-9
Valberedningens förslag, bilaga 10


 

    Anmälningsformulär