26 april 2022 Föreningsnyheter

Kallelse till IBL:s årsmöte 2022

Årsmötet är IBL:s högsta beslutande organ och väljer styrelse och
andra förtroendevalda inom organisationen. Som medlem i IBL har du
rösträtt och möjlighet att delta på årsmötet.

kontaktombud

Årsmötet hålls via Zoom, torsdag 12 maj kl 18-19

Årsmöteshandlingar publiceras på IBL:s webbplats senast en vecka innan årsmötet

Medlemskap i IBL samt anmälan i formuläret nedan krävs för att delta på årsmötet.

Anmälan till årsmötet görs i formuläret nedan.


    Anmälningsformulär