Nyheter

Kategorier
Arkiv
09 juli 2020

Blogg: Personalsäkerhet och patientsäkerhet går hand i hand

IBL:s ordförande Maysae Quttineh skriver om vikten av att säkra upp kompetens på laboratorierna och att ta hand om vårdpersonal såväl innan, under och efter pandemier.

25 juni 2020

Blogg: Samhället behöver oss biomedicinska analytiker!

Styrelsen presenterar sig!
Lisa Wiklund brinner för kompetens- och utbildningsfrågor, och vill genom sitt engagemang i IBL:s styrelse synliggöra och lyfta vår profession.

18 juni 2020

Blogg: Biomedicinsk analytiker, min identitet livet igenom!

Styrelsen presenterar sig! IBL:s styrelseledamot Jorge Hernandez skriver om sin identitet som biomedicinsk analytiker och vikten av vi själva driver frågan om vårt yrkes position i samhället.

17 juni 2020

Blogg: Vikten av att synas

IBL:s styrelseledamot Jennifer Arnqvist skriver om att coronapandemin har inneburit större – och välförtjänt – uppmärksamhet i media än tidigare för biomedicinska analytiker.

16 juni 2020

Blogg: Tillsammans blir vi starkare!

Styrelsen presenterar sig! Victoria Heldestad är universitetslektor på biomedicinsk analytikerprogrammet vid Umeå universitet och sitter i IBL:s styrelse sedan våren 2019.

11 juni 2020

Blogg: Vi behöver jobba tillsammans som yrkeskår

Styrelsen presenterar sig! IBL:s vice ordförande Gabriella Lillsunde Larsson skriver om varför hon tycker det är viktigt att engagera sig i professionsfrågor.

08 juni 2020

Blogg: Legitimerad Biomedicinsk analytiker – ett livsviktigt, utvecklande och spännande yrkesval som jag aldrig ångrat

Styrelsen presenterar sig! IBL:s styrelseledamot Andreas Malmgren tittar tillbaka på sina 13 år som biomedicinsk analytiker och ser fram emot att yrkets status höjs via bättre karriärvägar och större uppmärksamhet.

05 juni 2020

Blogg: Mina hjärtefrågor

Styrelsen presenterar sig! Jennifer Arnqvist skriver om sina viktigaste frågor som styrelsemedlem i IBL.

15 april 2020

Biomedicinska analytiker behövs även efter coronapandemin

IBL:s ordförande Maysae Quttineh skriver om att vårt yrke får mer uppmärksamhet än vanligt, men att åtgärder krävs för att motverka den brist som alla rapporter tyder på.

04 mars 2020

Blogg: Vår roll och vårt ansvar

IBL:s ordförande Maysae Quttineh bloggar ur diagnostikperspektiv om den senaste tidens spridning av Coronaviruset

Arkiv