Nyheter

Kategorier
Arkiv
18 november 2022

Skotävling avgjord

Nu är skotävlingen avgjord. Alla tio bidrag var lika fina så det var svårt att välja utse vinnare så alla får varsin goodiebag. Se alla bidrag i filmen här.

23 juni 2022

Enkät – Var arbetar biomedicinska analytiker 2022?

IBL har skapat en enkät som vänder sig till dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker för att få faktiskt underlag till den bristsituation som idag finns när det gäller biomedicinska analytiker, en bristsituation som förväntas bli värre i och med ökade pensionsavgångar och ökat vårdbehov.

26 april 2022

Kallelse till IBL:s årsmöte 2022

Årsmötet är IBL:s högsta beslutande organ och väljer styrelse och
andra förtroendevalda inom organisationen. Som medlem i IBL har du
rösträtt och möjlighet att delta på årsmötet.

28 maj 2021

IBL:s styrelse och sektionsstyrelser 2021-2023

Onsdag 26 maj hölls IBL:s årsmöte 2021, där val till huvudstyrelse och sektionsstyrelser genomfördes. Lär känna nya och gamla styrelsemedlemmar här.

15 februari 2021

Viktigt information om fakturor

Vi har fått indikationer på att flera av våra medlemmar har fått fakturor som skulle till en annan medlem. Vi har låst möjligheten att logga in på medlemssidorna för berörda medlemmar, och kommer att skicka ut nya fakturor till de medlemmar som fått fel faktura.

03 december 2020

Vinnaren i IBL:s planschtävling

I samband med 15 april – internationella biomedicinska analytikerdagen – 2020 arrangerade IBL en planschtävling där ni medlemmar ombads ta fram förslag på planscher. Nu presenterar vi det vinnande bidraget.

09 juni 2020

IBL:s (digitala) årsmöte 2020

Precis som många andra organisationer fick IBL anpassa sig efter rådande pandemisituation och genomföra sitt årsmöte som en videokonferens. 19 medlemmar deltog i mötet på eftermiddagen 25 maj. Inga val genomfördes på årsmötet eftersom alla förtroendevalda har mandat fram till 2021.

01 april 2020

Årets biomedicinska analytiker 2019

Bland många bra nomineringar utsåg en enig styrelse Camilla Linder till Årets biomedicinska analytiker 2019. Vi åkte till Huddinge för att överraska vinnaren.

31 mars 2020

”Positiv, drivande och alltid motiverande”

Susanne Olsson är Årets studenthandledare 2019

02 mars 2019

Kämpar alltid för förbättring

Det var många som tyckte att just deras kollega skulle bli Årets biomedicinska analytiker 2018. Bland elva nominerade utsågs Charlotte Wigermo, vi har pratat ned henne om patientnära analyser och om att utstråla energi efter 40 år i yrket.

Arkiv