OBS!

På grund av den rådande situationen med Covid-19 kommer kursen i genetisk fosterdiagnostik att flyttas till ett senare datum, till hösten eller våren 2021.
Alla som anmält sig till kursen behåller sin plats och behöver inte anmäla sig igen när det nya datumet presenteras. Om det nya datumet inte passar har anmälda deltagare möjlighet att avboka sin plats på kursen kostnadsfritt.


Efter genomgången kurs ska deltagarna på basal nivå förstå metoderna som används inom genetisk fosterdiagnostik, deras styrkor och begränsningar, tolka ett analysresultat samt få förståelse för varför man gör de olika analyserna.

Kursen tar bland annat upp non-invasive prenatal test (NIPT), quantitative fluorescent PCR (QF-PCR), kromosomanalys samt array comparative genome hybridisation (array-CGH).

Kursen ges i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet.

KURSUPPLÄGG:

  • Introduktion genetik
  • NIPT
  • QF-PCR
  • Kromosomanalys inkl. FISH
  • Array-CGH
  • Sangersekvensering (ev)
  • Etikdiskussion

KURSLEDARE Marlene Ek och Kristina Ålund

PLATS Karolinska Universitetssjukhuset

PRIS 1 500 kr
Lunch, fika och kursmaterial ingår i kursavgiften.
Boende ingår ej i kursavgiften.