Efter genomgången kurs ska deltagarna på basal nivå förstå metoderna som används inom genetisk fosterdiagnostik, deras styrkor och begränsningar, tolka ett analysresultat samt få förståelse för varför man gör de olika analyserna.

Kursen tar bland annat upp non-invasive prenatal test (NIPT), quantitative fluorescent PCR (QF-PCR), kromosomanalys samt array comparative genome hybridisation (array-CGH).

Kursen ges i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet.

KURSUPPLÄGG:

  • Introduktion genetik
  • NIPT
  • QF-PCR
  • Kromosomanalys inkl. FISH
  • Array-CGH
  • Sangersekvensering (ev)
  • Etikdiskussion

KURSLEDARE Marlene Ek och Kristina Ålund

PLATS Karolinska Universitetssjukhuset

DATUM 11 maj 2020

PRIS 1 500 kr
Lunch, fika och kursmaterial ingår i kursavgiften.
Boende ingår ej i kursavgiften.

 

Anmälan till kurs i fosterdiagnostk

*Medlemskap i IBL

Villkor för anmälan: Anmälan till IBL:s kurser är bindande och avgiften kommer att debiteras fullt ut vid avbokning efter sista anmälningsdag oavsett orsak. Om du inte kan delta kan din plats överlåtas till någon annan utan extra kostnad. Avbokning och överlåtelse måste ske skriftligen till kansli@ibl-inst.se. IBL förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda. För att erhålla medlemsrabatt krävs minst ett års ordinarie medlemskap i IBL vid anmälningstillfället.