Efter genomgången kurs ska deltagarna på basal nivå förstå metoderna som används inom genetisk fosterdiagnostik, deras styrkor och begränsningar, tolka ett analysresultat samt få förståelse för varför man gör de olika analyserna.

Kursen tar bland annat upp non-invasive prenatal test (NIPT), quantitative fluorescent PCR (QF-PCR), kromosomanalys samt array comparative genome hybridisation (array-CGH).

Kursen ges i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet.

KURSUPPLÄGG:

  • Introduktion genetik
  • NIPT
  • QF-PCR
  • Kromosomanalys inkl. FISH
  • Array-CGH
  • Sangersekvensering (ev)
  • Etikdiskussion

KURSLEDARE Marlene Ek och Kristina Ålund

PLATS Karolinska Universitetssjukhuset

DATUM November 2019
Ytterligare information och anmälan kommer inom kort.