OBS!

På grund av den rådande situationen med Covid-19 kommer kursen i molekylärpatologi att flyttas till ett senare datum, till hösten eller våren 2021.
Alla som anmält sig till kursen behåller sin plats och behöver inte anmäla sig igen när det nya datumet presenteras. Om det nya datumet inte passar har anmälda deltagare möjlighet att avboka sin plats på kursen kostnadsfritt.


 

Molekylärdiagnostik inom patologi. Teknik, tolkning och kliniskt sammanhang

  • Grundläggande teoretisk introduktion till molekylärpatologi
  • Tekniköversikt för PCR-baserade metoder och ISH
  • Tolkning av resultat och svarsrutiner
  • Validering och kvalitetssäkring
  • Molekylär patologi i olika tumörsjukdomar
  • Studiebesök och grupparbeten

Kursledare: Gisela Helenius
Datum: Vi återkommer med nytt datum
Plats: Örebro universitetssjukhus, lokal Svartån
Pris: 6 300kr (Pris för medlem i IBL: 5 300kr)
Lunch, fika och kursmaterial ingår i kursavgiften.
Boende ingår ej i kursavgiften.

>>Preliminärt program