Distans via Zoom 7 december, 2023

Diagnostikforum 2023

Diagnostikforum är mötesplatsen för alla biomedicinska analytiker med fokus på diagnostik och metoder bortom de traditionella disciplingränserna.
Till anmälan

Information

Pris: 1800 Pris för medlemmar: 1000 Lokal: Distanskurs via Zoom

Nu är det dags att boka in 7 december för årets Diagnostikforum, den nationella mötesplatsen för biomedicinska analytiker. Årets tema är – Hållbarhet

Programinnehåll

 • Maysae Quttineh, ordförande IBL håller föreläsningen: ”Psykologisk trygghet på arbetsplatsen” En hög grad av psykologisk trygghet i team ger en öppnare och bättre kommunikation och en produktiv arbetsplats. Det minskar också rädslan för att ta initiativ och ger en produktiv arbetsplats.

 • Gabriella Lillsunde Larsson, vice ordförande IBL, presenterar ”Möjliga vägar mot specialist”. Vilka möjligheter mot specialist finns det med hjälp av magister/masterprogram?
 • Heaven Weldeslasie , Thamid Bhuiyan och Jennifer Arnqvist berättar om sin resa mot specialist.
 • Carina Ritzmo, VC klinisk kemi Karolinska universitetslaboratoriet och Ulla Gustafsson, verksamhetschef Lernia, presenterar ”Specialistundersköterska inom Laboratoriemedicin”.
 • Åsa Gyberg-Karlsson, ledamot Statens medicinsk-etiska råd håller föreläsningen:  ”Agenda 2030 för hållbar utveckling-vad rör det oss?Föreläsningen handlar om Biomedicinska analytikers roll och ansvar utifrån Smers rapport om ”Klimatförändringar, hälso- och sjukvård och etik”.
 • Louise Thorell, specialist BMA, presenterar ”Olika vägar till specialist BMA inom klinisk fysiologi”
 • Kristina Palm, professor i arbetsvetenskap och senior forskare vid Karolinska Institutet, håller föreläsningen:”Digitaliseringens arbetsmiljöpåverkan”
  Är digitalisering  lösningen på de många utmaningar samhället står inför? Forskning har visat att arbetsgivare sällan beaktar arbetsmiljöfrågor när verksamheten digitaliseras. Kristina Palm pratar om den kopplingen baserat på egen forskning inom kommunal sektor.
 • Solveig Mo, Biomedicinsk analytiker vid Haukeland University Hospital, Norge, håller föreläsningen: ”A Master’s degree in innovation might give greener laboratories” A master’s degree in innovation provides knowledge of innovation processes, but also insight into how innovations can contribute to value creation without destroying the environment or having other negative effects on society. The Brundtland report from 1987 defines sustainability as “A development that meets today’s needs without destroying the possibilities for future generations to meet their needs” (Brundtland , 1987). Hospitals and the medical laboratories are a major consumer of energy and water, and generate huge amounts of hazardous and non-hazardous wastes. The medical laboratories should contribute to a sustainable healthcare system, ensuring that the resources are used efficiently from an ecological, social, and economical perspective, while providing high-quality services to patients and physicians.

 • Per Bjellerup, Överläkare Laboratoriemedicin Västmanland, håller föreläsningen: ”Hållbara lösningar för kompetensförsörjning” Sätt att arbeta tillsammans för att öka kompetensen hos biomedicinska analytiker och frigöra tid för andra professioner.
 • Sophia Godau, förbundsstyrelseledamot Vårdförbundet och Marita Teräs, utredare Naturvetarna presenterar  ”Vision för kompetensförsörjning i framtiden”.
 • Lena Nyman, håller föreläsningen: ”Samarbetsrobot, en flexibel kollega! ”  2019 kom den första samarbetsroboten till klinisk kemi på Karolinska Universitetslaboratoriet efter ett innovationssamarbete mellan vård och industri. Idag finns det ytterligare 2 kollegor på laboratoriet och en till kommer i början av 2024. Vad bidrar de med och hur påverkas arbetsmiljön av den nya tekniken?

Program Diagnostikforum pdf

Affisch

Sista anmälningsdag: 1 december. Platser kvar! Anmälan är öppen. 

Gå 3 – betala för 2!

Vid anmälan av tre deltagare från samma klinik/arbetsplats (med samma kostnadsställe/betalningsreferens) så betalar ni bara för två av dem.
Erbjudandet gäller både för nya anmälningar och redan anmälda. Har ni redan anmält två deltagare kan ni alltså anmäla en tredje utan kostnad.
Samma sak – var tredje deltagare gratis – gäller om ni anmäler ännu fler deltagare. Anmäler ni sex deltagare så betalar ni för fyra av dem, och så vidare.
(Vid anmälan av både medlemmar och Icke-medlemmar applicerar vi ”den billigaste på köpet”, alltså att det är medlemmarna i IBL som vi inte fakturerar för).
Observera att alla deltagare ska anmälas i formuläret nedan, även de som deltar kostnadsfritt.

Anmälan

Fyll i dina uppgifter
Samtycker du till att stå med på en deltagarlista som delas ut till kursdeltagarna?
Är du medlem i IBL?