Digital nätverksträff 31 januari, 2022

Digital chefskonferens

Nu öppnar vi anmälan till vår digitala chefskonferens, där vi bland annat får en genomgång av rapporten "Statistikbaserade flödesbeskrivningar för yrkesgruppen biomedicinska analytiker" från Nationella vårdkompetensrådet.
Till anmälan

Information

Pris: 360 Pris för medlemmar: Kostnadsfritt Lokal: Zoom Kursansvarig: Maysae Quttineh & Sanela Halak

Preliminärt program

9.00
Välkomna och introduktion till chefsdagen

9.20
Del 1 – Reglerad specialistutbildning som karriärväg för biomedicinska analytiker – Maysae Quttineh

9.50
Gruppdiskussion

10.20
Paus

10.40
Del 2 – Statistikbaserade flödesbeskrivningar för yrkesgruppen biomedicinska analytiker” – Cajsa Krabbe
(läs rapporten här)

11.15
Gruppdiskussioner kring hur kan vi samarbeta (lärosäten, arbetsgivare och yrkesorganisationer för god kompetensförsörjning i framtiden)

11.45
Sammanfattning av dagen

12.00
Mötet avslutas

Kontaktpersoner

Maysae Quttineh
Leg. Biomedicinsk analytiker/Msc
Ordförande IBLs styrelse, Områdeschef primärvårdslaboratorierna väst, Laboratoriemedicin, Region Jönköping
maysae.quttineh@rjl.se

Sanela Halak
Leg. Biomedicinsk analytiker
Styrelseledamot i sektionen för klinisk fysiologi, Enhetschef för klinisk fysiologi och nuklearmedicin, VO Bild och funktion, Skånes universitetssjukhus
sanela.halak@skane.se

Anmälan

Fyll i dina uppgifter
Samtycker du till att stå med på en deltagarlista som delas ut till kursdeltagarna?
Är du medlem i IBL?