Digital utbildning 17-18 november, 2021

Fördjupningskurs i nuklearmedicin

Två dagars fördjupningskurs i nuklearmedicin – en interaktiv och digital kurs arrangeras i samarbete mellan Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL) och avdelningen för Klinisk fysiologi och nuklearmedicin vid Skånes universitetssjukhus.
Till anmälan

Information

Pris: 4800 Pris för medlemmar: 3800 Lokal: Zoom Kursansvarig: Camilla Olofsson & Jessica Hagerman

Sista anmälningsdag: 22 oktober. Finns platser kvar, anmälan är fortfarande öppen.

Programinnehåll
  • strålningsfysik/strålskydd
  • lungscintigrafi
  • artificiell intelligens
  • myokardscintigrafi
  • statisk och dynamisk njurscintigrafi
  • paneldiskussioner

Program

Onsdag 17 november

09.00 Kursintroduktion

09.15-12.00 Strålningsfysik och strålskydd
Syftet är framförallt att belysa de väsentliga egenskaperna hos radioaktiva ämnen, funktionen hos olika bildgivande strålningsdetektorer (såsom gammakamera, SPECT och PET) samt även icke-bildgivande detektorer (såsom aktivitetsmätare och strålskyddsinstrument).
Hälsoeffekterna från exponering för joniserande strålning på patienter, personal och allmänheten kommer att belysas och diskuteras. Även en gemensam diskussion kring hur vi praktiskt implementerat den aktuella lagstiftningen på våra arbetsplatser.
Sigrid Leide Svegborn/Anniqa Rastbäck

12.00 Lunch

13.00 Lungscintigrafi
En genomgång av metodik, guidelines och
indikationer för lungscintigrafi med exempelfall
från den kliniska verksamheten.
Jonas Jögi

15.00 Artificiell intelligens
Hur kan AI förändra arbetet inom nuklearmedicin? En genomgång av allt från bildförbättring till att kunna prediktera överlevnad hos patienter.
Elin Trägårdh

16.00 Dagen avslutas

Torsdag 18 november

09.00 Myokardscintigrafi

När ska vi göra myokardscintigrafi, hur och vad kan gå fel? Under föreläsningen diskuteras detta, blandat med patientfall.
Elin Trägårdh & Hiba Dibes

12.00 Lunch

13.00 Statisk och dynamisk njurscintigrafi
Föreläsningen kommer att innehålla många patientfall
för att belysa olika aspekter av njurscintigrafi såsom
indikationer, undersökningsmetoder; utvärderingsverktyg,
möjliga felkällor, hur svar formuleras och klinisk nytta med
undersökningarna.
Eva Persson

15.00 Paneldiskussion
Nuklearmedicinska fall inskickade av kursdeltagarna.

15.50 Kursutvärdering och avslutning
Pauser och bensträckare kommer ges under föreläsningarna.

 

Gå 3 – betala för 2!
Vid anmälan av tre deltagare från samma klinik/arbetsplats (med samma kostnadsställe/betalningsreferens) så betalar ni bara för två av dem.
Erbjudandet gäller både för nya anmälningar och redan anmälda. Har ni redan anmält två deltagare kan ni alltså anmäla en tredje utan kostnad.
Samma sak – var tredje deltagare gratis – gäller om ni anmäler ännu fler deltagare. Anmäler ni sex deltagare så betalar ni för fyra av dem, och så vidare.
(Vid anmälan av både medlemmar och Icke-medlemmar applicerar vi ”den billigaste på köpet”, alltså att det är medlemmarna i IBL som vi inte fakturerar för).
Observera att alla deltagare ska anmälas i formuläret nedan, även de som deltar kostnadsfritt.

 

Anmälan

Anmälan har stängt.