Digital utbildning , Kommande

Fördjupningskurs i nuklearmedicin

OBS! Kursen är flyttad till ett senare tillfälle, nytt datum är inte klart.
Till anmälan

Information

Pris: 4800 Pris för medlemmar: 3800 Lokal: Zoom

Två dagars fördjupningskurs i nuklearmedicin – en interaktiv och digital kurs arrangeras i samarbete mellan Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL) och avdelningen för Klinisk fysiologi och nuklearmedicin vid Skånes universitetssjukhus.

Kursansvariga/moderatorer: Asal Shafi och Jessica Hagerman

Programinnehåll

  • strålningsfysik/strålskydd
  • lungscintigrafi
  • artificiell intelligens
  • myokardscintigrafi
  • statisk och dynamisk njurscintigrafi
  • paneldiskussioner

Program

Dag 1

09.00 Kursintroduktion

09.15-12.00 Strålningsfysik och strålskydd
Syftet är framförallt att belysa de väsentliga egenskaperna hos radioaktiva ämnen, funktionen hos olika bildgivande strålningsdetektorer (såsom gammakamera, SPECT och PET) samt även icke-bildgivande detektorer (såsom aktivitetsmätare och strålskyddsinstrument).
Hälsoeffekterna från exponering för joniserande strålning på patienter, personal och allmänheten kommer att belysas och diskuteras. Även en gemensam diskussion kring hur vi praktiskt implementerat den aktuella lagstiftningen på våra arbetsplatser.
Sigrid Leide Svegborn/Anniqa Rastbäck

12.00 Lunch

13.00 Lungscintigrafi          
En genomgång av metodik, guidelines och
indikationer för lungscintigrafi med exempelfall
från den kliniska verksamheten.
Jonas Jögi

15.00 Artificiell intelligens
Hur kan AI förändra arbetet inom nuklearmedicin? En genomgång av allt från bildförbättring till att kunna prediktera överlevnad hos patienter.
Elin Trägårdh

16.00 Avslut

Dag 2

09.00 Myokardscintigrafi
När ska vi göra myokardscintigrafi, hur och vad kan gå fel? Under föreläsningen diskuteras detta, blandat med patientfall.
Elin Trägårdh & Christel Kullberg

12.00 Lunch

13.00 Statisk och dynamisk njurscintigrafi
Föreläsningen kommer att innehålla många patientfall
för att belysa olika aspekter av njurscintigrafi såsom
indikationer, undersökningsmetoder; utvärderingsverktyg,
möjliga felkällor, hur svar formuleras och klinisk nytta med
undersökningarna.
Eva Persson

15.00 Paneldiskussion
Nuklearmedicinska fall inskickade av kursdeltagarna.

15.50 Kursutvärdering och avslutning

Pauser och bensträckare kommer ges under föreläsningarna.

 

Anmälan

Anmälan har stängt.