Distanskurs via Zoom 24 oktober, 2022

Grundläggande genetik och molekylärdiagnostik

Till anmälan

Information

Pris: 2 800 Pris för medlemmar: 1 900 Lokal: Distanskurs via Zoom Kursansvarig: Gabriella Lillsunde Larsson

Den här kursen är för dig som vill få kunskap om eller repetera genetik och molekylärdiagnostik. Kursen är grundläggande och tar bland annat upp centrala genetiska begrepp och koncept, genomets struktur och organisation, replikation och rekombination, mutationer på gennivå och kromosomal nivå, extrahering av nukleinsyra, amplifiering och sekvenseringstekniker.

Föreläsare: Gabriella Lillsunde Larsson, Emma Adolfsson och Bianca Stenmark

Program

08.15            Introduktion – välkommen till kursen                                          

08.30            Vad är genetik? Repetition av centrala begrepp och koncept. DNA. Struktur,
                        organisation, replikation och rekombination.
                         Emma Adolfsson

10.00            Paus                                   

10.30            Från DNA till protein. Mutationer på gennivå och kromosomal nivå
                        Emma Adolfsson

12.00            Lunch

13.00            Extrahering av nukleinsyra och koncentrationsbestämning
                        Gabriella Lillsunde Larsson

13.20            Amplifiering av nukleinsyra med PCR. Olika tillämpningar av PCR som realtids-PCR,
                       smältkurveanalys, RT-PCR, ddPCR mfl.Visualisering av PCR-produkter och ISH-metoder
                        Gabriella Lillsunde Larsson

14.45            Fika

15.00            Sekvensering. Grunderna i Sangersekvensering, pyrosekvensering och NGS
                        Bianca Stenmark             

16.00-          Frågor, avrundning. Tack för idag!
16.15


Föreläsare

Emma Adolfsson               Biomedicinsk analytiker, embryolog, Reproduktionsmedicinskt centrum, Örebro universitetssjukhus

Gabriella Lillsunde           Biomedicinsk analytiker, lektor, Örebro universitet samt Laboratoriemedicin Örebro universitetssjukhus
Larsson

Bianca Stenmark              Molekylärbiolog, Laboratoriemedicin Örebro universitetssjukhus

 

Sista anmälningsdag: 10 oktober

Anmälan

Fyll i dina uppgifter
Samtycker du till att stå med på en deltagarlista som delas ut till kursdeltagarna?
Är du medlem i IBL?