Stockholm 17 maj, 2023

Handledning under verksamhetsintegrerad, verksamhetsförlagd utbildning

Till anmälan

Information

Pris: 4 300 Pris för medlemmar: 3 300 Lokal: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Kursansvarig: Edona Dushi, Maja Kopelev och Elin Xu

En introduktion för dig som handleder studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursen kommer ta upp begrepp som handledarrollen, studentens lärande, återkoppling och reflektion samt exempel på lärandemodeller under VFU.
Målet med kursen är att du som handledare ska bli stärkt i din roll som klinisk handledare och bli inspirerad till fortsatt utveckling och kunna stötta studentens lärande och reflektera över din roll som handledare.

OBS! Nytt datum 17 maj.

Sista anmälningsdag: 20 april

Anmälan

Fyll i dina uppgifter
Samtycker du till att stå med på en deltagarlista som delas ut till kursdeltagarna?
Är du medlem i IBL?