Distanskurs via Teams 4 mars, 2022

Handledning under verksamhetsintegrerad /verksamhetsförlagd utbildning

Till anmälan

Information

Pris: 2 800 Pris för medlemmar: 1 900 Lokal: Distanskurs via Teams Kursansvarig: Camilla Linder & Elisabeth Wiklund

En introduktion för dig som handleder studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursen kommer ta upp begrepp som handledarrollen, studentens lärande, återkoppling och reflektion samt exempel på lärandemodeller under VFU.

Målet med kursen är att du som handledare ska bli stärkt i din roll som klinisk handledare och bli inspirerad till fortsatt utveckling och kunna stötta studentens lärande och reflektera över din roll som handledare.

Kurstid: kl 9-16

Sista anmälningsdag: 21 februari

Gå 3 – betala för 2!
Vid anmälan av tre deltagare från samma klinik/arbetsplats (med samma kostnadsställe/betalningsreferens) så betalar ni bara för två av dem.
Erbjudandet gäller både för nya anmälningar och redan anmälda. Har ni redan anmält två deltagare kan ni alltså anmäla en tredje utan kostnad.
Samma sak – var tredje deltagare gratis – gäller om ni anmäler ännu fler deltagare. Anmäler ni sex deltagare så betalar ni för fyra av dem, och så vidare.
(Vid anmälan av både medlemmar och Icke-medlemmar applicerar vi ”den billigaste på köpet”, alltså att det är medlemmarna i IBL som vi inte fakturerar för).
Observera att alla deltagare ska anmälas i formuläret nedan, även de som deltar kostnadsfritt.

 

 

 

Anmälan

Anmälan har stängt.