Stockholm 1 december, 2021

Handledning under verksamhetsintegrerad /verksamhetsförlagd utbildning

Till anmälan

Information

Pris: 3 800 Pris för medlemmar: 2 800 Lokal: Karolinska Unviversitetssjukhus, Solna Kursansvarig: Camilla Linder & Elisabeth Wiklund

En introduktion för dig som handleder studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursen kommer ta upp begrepp som handledarrollen, studentens lärande, återkoppling och reflektion samt exempel på lärandemodeller under VFU.

Sista anmälningsdag: 22 november

Anmälan

Fyll i dina uppgifter
Samtycker du till att stå med på en deltagarlista som delas ut till kursdeltagarna?
Är du medlem i IBL?