Distanskurs via zoom 15-16 maj, 2024

EKG kurs i Holtertolkning

Sista anmälningsdag 6 maj
Till anmälan

Information

Pris: 5500kr Pris för medlemmar: 4500kr Lokal: Distanskurs via zoom Kursansvarig: Kristina Davidsson och Andreas Malmgren

Målgrupp:

Denna EKG-kurs riktar sig till biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi men är även öppen för undersköterskor, sjuksköterskor och studenter som vill fördjupa sin kunskap inom EKG-diagnostik. Vid stort deltagarantal prioriteras biomedicinska analytiker.

Kursinnehåll:
I vårt dagliga arbete som biomedicinska analytiker stöter vi på vikten av att ha en stadig grundkunskap inom EKG-diagnostik. Tolkning av långtids-EKG är en daglig arbetsuppgift för många av oss och därför har vi valt att skapa denna kurs för att kunna ge dig som har viss erfarenhet möjlighet till kompetensutveckling och interaktion med övriga kursdeltagare.

Denna kurs börjar med en grundläggande elektrofysiologigenomgång följt av rytmdiagnostik kopplat till patientfallsgenomgång. Eftermiddagens följs sedan av ischemi- och infarktgenomgång där vi tillsammans går igenom patientfall. Dagen avslutas sedan med en genomgång av pacemakerdiagnostik där vi också tar oss igenom patientfall.

Kursen är uppdelad i två kursdagar där vi under dag två önskar ett mer interaktivt deltagande ifrån dig. Ni kommer därför att bli indelade i diskussionsgrupper där vi med hjälp av varandra diskuterar aktuellt patientfall samt fortsatt handläggning och utredning av patienten.

Föreläsare:

Andreas Malmgren, Leg. Biomedicinsk analytiker och klinisk lärare, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus
Kristina Davidsson, Leg. Biomedicinsk analytiker och pacemakersköterska på Halmstad lasarett

Anmälan

Fyll i dina uppgifter
Samtycker du till att stå med på en deltagarlista som delas ut till kursdeltagarna?
Är du medlem i IBL?