Jönköping , Kommande

Kurs i händelseanalys, riskanalys & riskbedömning

Till anmälan

Information

Pris: 5 800 Pris för medlemmar: 4 800 Lokal: Jönköping Kursansvarig: Maysae Quttineh

Utbildningen är till för dig som vill bli analysledare för riskanalyser och händelseanalyser. Riskanalys används i det förebyggande patientsäkerhetsarbetet. Syftet är att identifiera risker och riskernas orsaker och föreslå åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna för avvikelser och tillbud. Detta görs inför förändringar i verksamheten. En händelseanalys kan utföras när en händelse inträffat som medfört att en patient har kommit till allvarlig skada, eller kunde ha skadats allvarligt i vården. Analysen ger kunskap om hur och varför händelsen inträffade. Vi går igenom SKR:s metoder för analyserna med hjälp av fiktiva fall. Kursen belyser systemsyn och individsyn, MTO-perspektiv, resiliens och risktänkande och hur man proaktivt arbetar sig igenom verktyget för att förbättra nya eller befintliga processer.

Kursen startar kl. 10 med registrering och fika från kl.9.30 och avslutas dag 2 kl. 12.30.

 

 

Anmälan

Anmälan har stängt.