Distanskurs via Zoom 23 november, 2023

Kurs i riskanalys och riskbedömning

Till anmälan

Information

Pris: 3 500 Pris för medlemmar: 2 500 Lokal: Distans via Zoom Kursansvarig: Maysae Quttineh

Kraven på att tillämpa riskhantering på alla aspekter av laboratorieverksamheten kommer att höjas i samband med implementering av den nya ISO15189:2022. Den nya standarden har generellt större fokus på att det ska finnas processer för att identifiera risker för organisation, patient, personal och miljö. Det finns flera metoder för att på ett systematiskt sätt arbeta med riskhantering. Den här kursen är för dig som är chef, verksamhetsutvecklare eller sektionsledare med ansvar för att initiera eller utföra en riskanalys. Kursen belyser systemsyn och individsyn, MTO-perspektiv, samband mellan patientsäkerhet och arbetsmiljö. Metoden för riskanalys är inspirerad av metoden Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA). och du får utbildningen i hur man arbetar sig genom verktyget för att identifiera risker och riskernas orsaker, och föreslå åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna för avvikelser och tillbud.

Sista anmälningsdag: 16 november

Program

Gå 3 – betala för 2!
Vid anmälan av tre deltagare från samma klinik/arbetsplats (med samma kostnadsställe/betalningsreferens) så betalar ni bara för två av dem.
Erbjudandet gäller både för nya anmälningar och redan anmälda. Har ni redan anmält två deltagare kan ni alltså anmäla en tredje utan kostnad.
Samma sak – var tredje deltagare gratis – gäller om ni anmäler ännu fler deltagare. Anmäler ni sex deltagare så betalar ni för fyra av dem, och så vidare.
(Vid anmälan av både medlemmar och Icke-medlemmar applicerar vi ”den billigaste på köpet”, alltså att det är medlemmarna i IBL som vi inte fakturerar för).
Observera att alla deltagare ska anmälas i formuläret nedan, även de som deltar kostnadsfritt.

Anmälan

Fyll i dina uppgifter
Samtycker du till att stå med på en deltagarlista som delas ut till kursdeltagarna?
Är du medlem i IBL?