Stockholm 21 september, 2022

Kurs i urinsediment

Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker som arbetar med urinsediment och vill höja sin kompetens inom området.
Till anmälan

Information

Pris: 4 300 Pris för medlemmar: 3 300 Lokal: Saturnus konferens, Slussen, Stockholm Kursansvarig: Agneta Collberg

Kursen tar bland annat upp njurens anatomi, fysiologi och njuranalyser. Vi tittar gemensamt på sediment och olika fynd och tar upp fallbeskrivningar med gemensam reflektion. Dagen avslutas med några nya fall som har intressanta slutledningar.

Preliminärt program & tider

09.30   Registrering och kaffe

10.00   Introduktion

Njurens anatomi och funktion.

Vilka urin/plasmaanalyser har vi som visar hur njurarna mår?

Vilken hjälp för bedömning av urinsediment kan jag få där?

Urinsediment, Uppkomst, fynd, bifynd och artefakter.

11.30           Lunch

12.30         Workshop med olika fall och genomgång av fallen.

Litteratur, webbsidor och appar.

16.00        Sammanfattning och avslutning.

OBS! Fel pris i nummer 2 av Laboratoriet. Rätt pris är 3 300 kr för medlemmar.

Förlängd anmälan till 12 september

Anmälan

Anmälan har stängt.