Hybridmöte - Zoom/Jönköping 2-3 december, 2021

Kvalitetskurs för kvalitetsansvariga

Kvalitetskursen vänder sig till kvalitetsansvariga/kvalitetssamordnare och chefer inom laboratoriemedicin. Du kan delta
Till anmälan

Information

Pris: 6 500 Pris för medlemmar: 5 500 Lokal: Qulturum, Konferensrum Visionen eller via Zoom Kursansvarig: Maysae Quttineh

Är din verksamhets ackrediterad mot SS-EN ISO 15189:2012 och du är kvalitetsansvarig, intern revisor eller kanske ny chef för en sådan verksamhet så är detta en kurs för dig. Del 1 av denna kurs lägger vi fokus på tolkning och arbetssätt av det som berör ledningssystem för kvalitet d.v.s. kapitel 4 i 15189:2012

I del två blir det fokus på det nya IVDR/MDR direktivet. Vad innebära detta rent praktiskt, var ligger ansvaret? Vi utbyter erfarenheter kring hur långt man har kommit på sin arbetsplats. Kursen varvas mellan föreläsningar och gruppdiskussioner.

Detta är ett hybridmöte så du kan delta digitalt via Zoom eller fysiskt.

Kursprogram (pdf)

Vid digitalt deltagande
Gå 3 – betala för 2!
Vid anmälan av tre deltagare från samma klinik/arbetsplats (med samma kostnadsställe/betalningsreferens) så betalar ni bara för två av dem.
Erbjudandet gäller både för nya anmälningar och redan anmälda. Har ni redan anmält två deltagare kan ni alltså anmäla en tredje utan kostnad.
Samma sak – var tredje deltagare gratis – gäller om ni anmäler ännu fler deltagare. Anmäler ni sex deltagare så betalar ni för fyra av dem, och så vidare.
(Vid anmälan av både medlemmar och Icke-medlemmar applicerar vi ”den billigaste på köpet”, alltså att det är medlemmarna i IBL som vi inte fakturerar för).
Observera att alla deltagare ska anmälas i formuläret nedan, även de som deltar kostnadsfritt.

Sista anmälningsdag: 25 november

Kurstider: 2 december kl. 10-16 , 3 december  kl. 9-13

Anmälan

Anmälan har stängt.