Distans via Zoom 24 november, 2022

Nätverksträff för handledare

Den 24 november kl 11-13 kommer vi att ha en ny handledarträff eftersom det var många som inte kunde vara med sist. Det kommer handla om funktionsnedsättningar/hinder- och NPF diagnoser. Vad man kan göra i sin verksamhet för att anpassa för studenter.
Till anmälan